سلام آقای باران - سید سعید هاشمی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

سلام آقای باران

سلام آقای باران

ببین خشکیده گلدان

شده بیمار یاسش

چروکیده لباسش

نمانده راه چاره

کجا ماندی دوباره؟

زمین خشک و هوا خشک

تمام شاخه ها خشک

بیا آقای باران

به گل شادی بنوشان

ببار آرام و نم نم

بیاور هدیه شبنم

ببار این سو و آن سو

نباش این قدر کم رو

به یاس خشک رو کن

لباسش را اتو کن

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :