سفره هفت سین ما - احمد خدا دوست

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

سفره هفت سین

سین ، سین

کدام سین؟

سفره هفت سین ما

چی داره؟

سیب و سماق و سرکه

دیگه چی؟

سنجد و سیر و سکه

با سبزه

که خیلی سبز و شاده

میان باغ بشقاب

چون که تابیده به اون

نور قشنگ آفتاب

سین ، سین

سفره هفت سین ما

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :