ساخت کاردستی آویز به حالت چرخان با استفاده از چوب بستنی برای ساخت در منزل

ساخت کاردستی آویز به حالت چرخان با استفاده از چوب بستنی برای ساخت در منزل

کاردستی خیلی جالب و ساده آویز چرخان برای ساخت در منزل و مهد کودکها برای کودکان عزیز این کاردستی را پس از ساخت میشه در منزل هم ازش استفاده کرد

کاردستی خیلی جالب و ساده آویز چرخان برای ساخت در منزل و مهد کودکها برای کودکان عزیز این کاردستی را پس از ساخت میشه در منزل هم ازش استفاده کرد

کافیه یه کم باد به این کاردستی بخوره یا یکم بچرخونیدش 

کاردستی,آویز, چوب بستنی, ساده, خلاقانه

کاردستي با کاموا   کاردستي با کاغذ  کاردستي با وسايل دورريختني   کاردستي با مقوا  کاردستي با کاغذ رنگي  کاردستي با مواد دورريختني  کاردستي با مقوا  کاردستي ها جالب  کاردستي با مواد دور ريختني  کاردستي هاي ساده  کاردستي کودکان   کاردستي با چوب بستني  کاردستي با سنگ

نظرات بییندگان :