زردآلو - مصطفی رحماندوست

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

زردآلو

به به به

رنگین است

خوش مزه

شیرین است

 

رویش زرد

بیمار است

لپش سرخ

تب دار است

 

مغزش را

چون بادام

بشکن زود

دام ، دام ، دام

 

هم خوش رو

هم خوش بو

زرد و سرخ

زردآلو

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :