روباه و زاغ - حبیب یغمائی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

روباه و زاغ

راغکی قالب پنیری دید

به دهن برگرفت و زود پرید

بر درختی نشست در راهی

که از آن می گذشت روباهی

روبه پرفریب و حیلت ساز

رفت پای درخت و کرد آواز

گفت: به! به ! چه قدر زیبائی!

چه دمی! چه سری! عجب پائی!

پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ

نیست بالاتر از سیاهی رنگ

گر خوش آواز بودی و خوش خوان

نبدی بهتر از تو در مرغان

زاغ می خواست قار قار کند

تا که آوازش آشکار کند

طعمه افتاد تا دهان بگشود

روبهک جست و طعمه را بربود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :