رفلاکس معده در نوزادان را چگونه میتوان تشخیص داد؟

رفلاکس معده در نوزادان را چگونه میتوان تشخیص داد؟

برگشت اسيد از معده يا همان رفلاكس درنوزادان خيلي شايع است. افراد درهر سن وسالي از رفلاكس شكايت دارند ولي در نوزادان به اين دليل كه فقط از مايعات و غذاهائي غيرجامد استفاده مي ...

رفلاکس معده در نوزادان را چگونه میتوان تشخیص داد؟

رفلاکس معده در نوزادان
سایت کودکان ما به نقل از کیهان :برگشت اسيد از معده يا همان رفلاكس درنوزادان خيلي شايع است. افراد درهر سن وسالي از رفلاكس شكايت دارند ولي در نوزادان به اين دليل كه فقط از مايعات و غذاهائي غيرجامد استفاده مي كنند اين امر بيشتر شايع است. ساختار معده نوزاد با افراد بزرگسال چندان تفاوت ندارد و وقتي دريچه پائين ناي درحال استراحت است. رفلاكسي يا برگشت اسيد رخ مي دهد. اين دريچه به صورت يك زبانه وظيفه دارد مانع از برگشت محتويات معده به داخل مري شود. هنگام بلع غذا اين دريچه باز مي شود و بعد از اتمام عمل اين دريچه بسته مي شود تا مري و ساير اعضا ازتماس با اسيد معده در امان باشند.
    متاسفانه تشخيص اين كه آيا نوزادان دچار سوزش سردل مزمن شده است يا خير چندان راحت نيست. به منظور تشخيص اين مطلب شما بايد حتما با پزشك خود مشورت كنيد. هرچند نشانه هايي نيز وجود دارد كه مشكلات در خوابيدن، سرفه، كاهش وزن، بي اشتهايي، ترشح بزاق بيش از حد و مشكلات تنفسي از علائم اين نشانه ها مي باشند.
    عارضه بازگشت اسيد معده باعث به وجود آمدن ناراحتي هاي تنفسي نيز مي شود نظير سينه پهلو، تنگي و زخم ديواره مري و سوء تغذيه . از ديگر علائم رفلاكس اسيد در نوزادان مي توان به سرفه مداوم، اختلالات تنفسي، ترشح بيش از حد بزاق دهان، تحريك پذيري و گريه غير معمول، درد سينه و تورم گلو اشاره كرد.
    دلايل زيادي براي بازگشت اسيد معده در نوزادان وجود دارد. يكي از دلايل عمده مصرف بيش از مايعات و غذاهاي غير جامد به نسبت افراد بزرگسال مي باشد.
    دومين دليل شايع خوابيدن بيش از حد به پشت مي باشد كه باعث تشديد اين حالت مي شود وجود اين دو حالت و قابليت برگشت سريع مايعات به نسبت جامدات، به دريچه ناي فشار وارده مي كنند و باعث برگشت اسيد مي شوند از ديگر دلايل برگشت اسيد مي توان به آناتومي ساختارمعده كودك، عادات غذايي نامناسب، استعمال دخانيات توسط اطرافيان، اضافه وزن و حساسيت هاي غذايي اشاره كرد.
    علاوه بر معاينه كودكان جهت تشخيص بيماري بازگشت اسيد معده، نوع اسيد معده كودك نيز بايد آزمايش شود. شرايطي نيز وجود دارد كه بازگشت اسيد معده را كاهش مي دهد از جمله تغييرات عادات غذايي، سرپا نگه داشتن كودك بعداز خوردن غذا.
    هرچند برگشت اسيد معده يك بيماري و نيازمند مراقبت و داروهاي پزشكي است ولي به مرور با تغييرات شيوه تغذيه كودك و رشد او به مروراز بين مي رود.

    
نظرات بییندگان :