رفتگر - عباسعلی سپاهی یونسی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

رفتگر

در خیابان شلوغ

باد هو هو می کند

برگ ها را می کند

بعد جارو می کند

می شود یک رفتگر

باد توی شهر ما

حیف بد جارو زده

رفتگر هر کوچه را

از کنار جارو یش

برگها در می روند

برگ های زرد و سرخ

جای دیگر می روند

کاشکی جارو کند

او کمی بهتر از این

چون که مانده این همه

برگ بر روی زمین

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :