رحم کج چیست ؟ (همراه با عکس)

رحم کج چیست ؟ (همراه با عکس)

هما نطور که در شکل پیداست اگر رحم به یکی از دو طرف راست یا چپ منحرف شود و دهانه رحم از درست قرار گرفتن در مقابل جایی که منی مرد از آن می آید کج شود اصطلاحا بدان کج شدن رحم میگویند ..

انحراف و کج شدگی رحم

درمان رحم کج


اگر  رحم به یکی از دو طرف راست یا چپ منحرف شود و دهانه رحم از درست قرار گرفتن در مقابل جایی که منی مرد از آن می آید کج شود اصطلاحا بدان کج شدن رحم میگویند ، دلیل بروز این بیماری یکی از موارد زیر است :
یکی از نیمه های رحم سفت و سخت شده است یا پر مایه تر شده و ترنجیده است ، دو نیمه زهدان از حیث رطوبت ، سستی و فرهشتگی و از حیث خشکی و تشنج با هم تفاوت پیدا کرده اند .
ممکن است رگ های یکی از دو طرف زهدان پر از خون شده باشد و طرف دیگر سبک بار تر باشد . زنانی که شغلشان مامایی است با دست زدن می دانند کدام طرف سنگین و کدام طرف سبک است و به آسانی می دانند که کدام طرف سفت تر ، یا کدام طرف رگ هایش پرخون تر و رگ ها به کدام طرف رفته اند .

نظرات بییندگان :