دنیا - حامد محقق

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

دنیا

دنیا همیشه خوبه

اگه که خنده باشه

شبیه یک درخته

که روش پرنده باشه

*

دنیا همیشه خوبه

اگه مامان بخنده

شونه کنه موهامو

اون ها رو خوب ببنده

*

دنیا همیشه خوبه

پیش بابا  مامانم

خدا کنه همیشه

کنارشون بمانم

*

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :