دماوند- مهری ماهوتی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

دماوند

ای دماوند سپید

راستی زیبائی

گرچه در این سرما

مثل من تنهائی

آبشاری از مهر

در نگاهت پیداست

زیر نور مهتاب

شب کلاهت زیباست

در سکوتی سنگین

فرش یخ می بافی

بوته های قندیل

نخ به نخ می بافی

جویباری تنها

نقش روی قالی است

مثل من می گوئی

جای گل ها خالی است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :