در چشم های مادر - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

در چشم های مادر

در چشم های مادر

صد دشت آفتابی

صد کوهسار پر برف

صد آسمان آبی

*

در چشم های مادر

خوبی و مهربانی

*

در چشم های مادر

آواز باد و باران

شادابی هزاران

گلزار در بهاران

*

در چشم های مادر

امید و شادمانی

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :