دریا - سیما شمال نسب

دریا - سیما شمال نسب

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

شعری زیبای دریا

من درخیالم                 

یه دریا دارم

کنار ساحل                 

قدم می ذارم

در قایق چوبی             

بر آب سوارم

چند دلفین زیبا             

در انتظارم

وقتی بازی می کنم          

میان کنارم

صدف های قشنگ را      

من بر می دارم

شادی وثروت را            

بدست میارم


شعر کوتاه شعر کودکانه  شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها  شعر بچه گانه شعر بچه  شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه  اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست  سایت کودکان ما


نظرات بییندگان :