دریا - جعفر ابراهیمی ، شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

دریا

آرام و شادابی

بسیار زیبائی

پهناور و آبی

به به ، تو دریائی

 

من در خیال خود

با قایقی زیبا

سوی تو می آیم

سوی تو ای دریا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :