درمان سریع نفخ شکم در دوران بارداری

درمان سریع  نفخ شکم در دوران بارداری

باد در دستگاه گوارش شما جمع می شود. زمانی که غذاهایی می خورید که هضم آنها بوسیله باکتریهای روده بزرگ با کندی صورت می گیرد، این گازها مجدد تولید می شود. بیشتر این گازها و بادها بوسیله آروغ زدن از شکم خارج می شوند

درمان سریع رفع نفخ شکم در دوران بارداری

 نفخ شکم در دوران بارداری


نفخ شکم چگونه تولید می شود
زمانی که شما هوا را می بلعید، باد در دستگاه گوارش شما جمع می شود. زمانی که غذاهایی می خورید که هضم آنها بوسیله باکتریهای روده بزرگ با کندی صورت می گیرد، این گازها مجدد تولید می شود. بیشتر این گازها و بادها بوسیله آروغ زدن از شکم خارج می شوند. مقدار کمی از این گازها در طول روده بزرگ به حرکت خود ادامه می دهند تا از انتها آن مانند نفخ و باد شکم خارج شوند. نفخ شکم
نفخ شکم
بیشتر بادهایی که باعث تولید نفخ شکم می شوند در اثر خورد شدن غذاهای غیر قابل هضم به وسیله باکتریهای روده بزرگ تولید می شوند. در این میان، کربوهیدراتها را می توانیم مقصر اصلی بدانیم. بعضی از چربیها نیز می توانند در ایجاد احساس داشتن نفخ شکم دخیل باشند و علت آن این است که آنها باعث می شوند تا معده به آرامی و کندی تخلیه شود. همچنین تاثیرات باکتریهای داخل روده بزرگ می تواند بر میزان باد و گاز شکم تاثیرگذار باشد.
غذاهایی که باعث نفخ در شکم می شود
غذاهایی که احتمال ایجاد نفخ در شکم را افزایش می دهند غذاهایی هستند که شامل کربوهیدراتهای غیر قابل جذب هستند. بدن نمی تواند این نوع از کربوهیدراتها را هضم کند. این غذاها عبارتند از: کنگر فرنگی- مارچوبه- بروکلی- کلم بروکسل- لوبیاها- کلم- گل کلم- آلو سیاه
راه سریع درمان نفخ شکم در بارداری 
 معمولا خانمهایی که در طول دوره بارداری مدت کوتاهی پس از خوردن، دچار نفخ شکم می شوند، تمایل دارند با کاهش میزان غذای خود این مشکل را برطرف کنند. اگر خوردن سبزیجات باعث تولید نفخ شکم در شما می شود، آنها را با هم قطع نکنید. سبزیجات یکی از مهمترین رژیم های سالم در طوی دوره بارداری هستند. به جای آن، خوردن خود را متفاوت کنید. نصف میوه و چهار نوع سبزی بهترین گزینه برای شما هستند. سعی کنید تا ترکیبات مختلفی را امتحان کنید تا متوجه شوید که کدام یک برای شما مناسب تر هستند.
 همچنین قطع کردن غذاهای سرخ شده و چرب نیز می تواند به این کار کمک کند. غذاهای چرب باعث ایجاد نفخ در شکم نیست اما به علت آنکه دیر هضم می شوند شما احساس می کنید شکمتان نفخ کرده است.
 انجام این کارها باعث کاهش نفخ شکم در بارداری می شود
درست غذا بخورید و از نوشیدن آب به اندازه کافی اطمینان حاصل کنید. نوشیدن مایعات سبب می شود تا یبوست در طول دوره بارداری برطرف شود. یبوست باعث تشدید گازها می شود.
وعده های غذایی را به شش قسمت با مقدار کم تقسیم کنید. دستگاه گوارش را بیش از اندازه پر نکنید.
غذاها را به آرامی جویده و آنها را قورت دهید. زمانی که به سرعت غذا می خورید، هوا را نیز می بلعید این عمل باعث تولید باد در شکم می شود.
در هنگام خوردن و نوشیدن بنشینید. حتی اگر مقدار کمی از غذا را میل می کنید. این عمل با عث می شود تا شکم در هنگام هضم غذا به هم فشرده نشود.
سعی کنید تا آرام باشید. تنش سبب می شود تا در هنگام غذا خوردن و یا در طول روز میزانی از هوا را ببلعید.
وزن خود را به شکل استاندارد نگه دارید تا به دستگاه گوارش فشار وارد نشود.
در هنگام خوردن غذا، لباسهای راحت بپوشید و سعی کنید تا دور کمر و شکم تنگ نباشد.
ورزش کنید. حتی پیاده روی تند، به کندی دستگاه گوارش کمک می کند
منبع : نون و آب

نظرات بییندگان :