خروس زری پیرهن پری - احمد شاملو

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

خروس زری پیرهن پری

قوقولی قوقو سحر شد

سیاهی دربدر شد

فرشته ها دویدند

ستاره هارو چیدند

خورشید خانم در اومد

با یک طبق زر اومد

تا شب نکرده حاشا

بچه ها بیاین تماشا

*

روباهه دمش درازه

حیله چی و حقه بازه

تا چشم رو هم بذاری

می بینی که سر نداری

نه دل داری نه سنگدون

کله پا شدی تو زندون

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :