جهره جهان - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

چهره جهان

با یک مداد زرد     

یک دایره بکش   

دورش شعاع ها

 این آفتاب شد

در زیر آن بکش                                                              

یک خط مار پیچ     

آبی روان و پاک

این جوی آب شد 

در زیر دایره      

یک خط بکش سیاه    

مانند هفت و هشت

 این کوهسار شد

 در زیر کوهسار    

چندین نوار سبز    

پهلوی هم بکش

این کشتزار شد  

بالای دایره        

بگذار وصله ای     

خاکستری لطیف

 این ابر و آسمان

 کارت تمام شد    

حالا نگاه کن    

با چشم های شاد

 بر چهره ی جهان  

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :