توصیه‌هایی برای کاهش درد سیاتیک دوران بارداری

توصیه‌هایی برای کاهش درد سیاتیک دوران بارداری

درد سیاتیک دوران بارداری :این فشار ممکن است باعث ایجاد دردی شود که می‌تواند از کمر تا پا انتشار پیدا کند. عمل به این توصیه‌ها ممکن است به کاهش درد سیاتیک در حین بارداری کمک کند...

توصیه‌هایی برای کاهش درد سیاتیک دوران بارداری

 کاهش درد سیاتیک دوران بارداری

درد سیاتیک در بارداری

آشنایی با توصیه‌هایی برای کاهش درد سیاتیک دوران بارداری

سایت کودکان ما به نقل از همشهری آنلاین :رشد جنین در رحم زن باردار ممکن است باعث ایجاد فشار بر روی عصب سیاتیک شود.
این فشار ممکن است باعث ایجاد دردی شود که می‌تواند از کمر تا پا انتشار پیدا کند. عمل به این توصیه‌ها ممکن است به کاهش درد سیاتیک در حین بارداری کمک کند:

 تا جایی که می‌توانید روی پهلو دراز بکشید، که درد ایجاد نمی‌کند.
 سعی کنید که برای مدت درازی نایستید.
 اگر باید بایستید، روی یک پا تکیه کنید، و پای دیگرتان را بلند کنید و روی چیزی بگذارید تا استراحت کند.
 اشیای سنگین را بلند نکنید.
 شنا کردن را امتحان کنید.
 یک بالشتک گرم‌کننده یا کیسه‌یخ روی ناحیه دچار درد بگذارید.

دهدهسهفث

نظرات بییندگان :