تفاوت iqueryable و ienumerable => تفاومت بین IQو EQ

تفاوت iqueryable و ienumerable => تفاومت بین IQو  EQ

، به تنهایی برای مسائل پیچیده زندگی کفایت نمی کند. بر خلاف IQ که بیشتر تحت تاْثیر عوامل وراثتی است و در طول زندگی و بخصوص پس از بلوغ تا اندازه ای ثابت می ماند . هوش هیجانی بیشتراکتسابی

تفاوت هوشبهر (IQ) و هوش هیجانی ( EQ )

تفاوت بین IQو EQ,هوش اکتسابی, هوش هیجانی


(IQ) شامل استعدادها و معلومات ذهنی فرد می باشد ، در حالیکه EQ به مهارت های زندگی و ارتباطی بین فردی اطلاق می گردد ، هوش هیجانی بیان می کند که چرا افراد با ضریب هوش متوسط ، موفق تر از افرادی هستند که از ضریب هوش بالاتر برخوردارند، شکی نیست که برخورداری از ضریب هوش بالا ، به تنهایی  برای مسائل پیچیده زندگی کفایت نمی کند. بر خلاف  IQ که بیشتر تحت تاْثیر عوامل وراثتی است و در طول زندگی و بخصوص پس از بلوغ تا اندازه ای ثابت می ماند . هوش هیجانی بیشتراکتسابی و تحت تاْثیر عوامل محیطی وراثتی است و در طول زندگی و به خصوص پس از بلوغ تا اندازه ای ثابت می ماند. هوش هیجانی بیشتر اکتسابی و تحت تاْثیر عوامل محیطی و تربیتی است بنابراین هوش هیجانی حتی در بزرگسالی هم می تواند پرورش یافته و قوی تر شود ( اکبرزاده ، ۱۳۸۳ ) .اما با وجود بحث های صورت گرفته هوشبهر و هوش هیجانی قابلیت های هیجانی متضاد نیستند . بلکه بیشتر می توان چنین گفت که متمایزند همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخورداریم . افراد هوشبهر بالا و هوش هیجانی پایین ( یا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بالا ) علی رغم وجود نمونه های نوعی ، نسبتاً نادرند و در واقع میان هوشبهرو برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد . هر چند این ارتباط آن قدر هست که روشن کند که این دو قلمرو اساساً مستقل اند . افرادی  دارای هوشبهر بالا تقریباً تصویر اغراق آمیزی از روشنفکرانی است که در قلمرو ذهن استادند اما در دنیای فردی ناکارآمدند مرد دارای هوشبهر بالا با طیف گسترده ای از علایق و توانایی های ذهنی مشخص می شود این مرد بلند پرواز ، مولد،  قابل پیش بینی و سرسخت است و  در بند علایق خود نیست . عیب جو ، فخر فروشی ، مشکل پسند ، بازدارنده ، در تجارت جنسی و احساسی ناراحت ، غیر بیانگر و مستقل و از نظر عاطفی سرد و بی رحم است . برعکس ، مردانی که از نظر هوش هیجانی بالا هستند ، از نظر اجتماعی متوازن ، خوش برخورد و بشاش هستند . و در مقابل افکار نگران کننده یا ترس آور مقاومند . زنان دارای هوش هیجانی سرشار باجراْت هستند و احساسات خود را به طور مستقیم ابراز می دارند و درباره خودشان احساس مثبتی دارند . زندگی برای آنان سرشار از معنا است ( گلمن ، ۱۳۸۷ ).

منابع:

گلمن، دانیل. (۱۹۹۵). هوش هیجانی. ترجمه: پارسا، نسرین. تهران: رشد، چاپ سوم.
اکبرزاده، نسرین. (۱۳۸۳). هوش هیجانی. تهران: فارابی، چاپ اول.
EQ, IQ, اکبرزاده، نسرین, تفاوت IQ با EQ, تفاوت هوشبهر با هوش هیجانی, هوش, هوش عاطفی, هوش عاطفی چیست؟, هوش هیجانی, هوش هیجانی بالا, هوشبهر بالا, گلمن

سایت روان بنیان


نظرات بییندگان :