بیماری های قلبی در بارداری - دانستنیهایی در مورد بیماری های قلبی در دوران حاملگی

بیماری های قلبی در بارداری - دانستنیهایی در مورد بیماری های قلبی در دوران حاملگی

اما خانم‌هایی که در گروه‌های سه و چهار بیماری قلبی تقسیم‌بندی می‌شود به دلیل اینکه شرایط خطرناکی از نظر قلبی دارند اصلا برای باردار شدن توصیه نمی‌شود زیرا خطر مرگ را برای مادر بالا می‌برد.

بیماری های قلبی در بارداری

 دانستنیهایی در مورد بیماری های قلبی در دوران حاملگی

بیماری های قلبی در بارداری

سایت کودکان ما به نقل از روزنامه پزشکی کردستان : تعدادي از مادران باردار از بيماري قلبي رنج مي برند. اين بيماري موجب بروز عوارضي براي مادر و نوزاد مي شود. در اين مطالعه ما ضمن بررسي بيماري قلبي در حاملگي، عوارض ضمن بارداري و سرانجام اين نوع حاملگي ها را شهرستان سنندج مورد بررسي قرار داده ايم. 

مواد و روشها: اين مطالعه به صورت همگروهي انجام گرفت. بيماران حامله قلبي را پس از تاييد بيماري توسط كارديولوژيست، در طي حاملگي، ضمن زايمان و پس از زايمان از طريق معاينه، مصاحبه و تماس تلفني پيگيري كرده و همراه با 100 مورد ديگر مادران حامله سالم كه بصورت همسان شده وارد مطالعه شدند از نظر عوارض مورد بررسي قرار داديم. اطلاعات جمع آوري شده در هر دو گروه از طريق نرم افزار آماري SPSS. win10 و توسط ازمونهاي آماري t-test، و كاي دو و تست دقيق فيشر مورد اناليز قرار گرفت. 
يافته ها: در اين مطالعه 3125 خانم باردار مورد مطالعه قرار گرفتند كه شيوع بيماري قلبي در خانمهاي باردار 1.6% بدست آمد براساس مطالعه انجام شده تاثير متقابل حاملگي و بيماري قلبي ديده شد بطوريكه 4 مورد از حاملگي ها در مادران داراي بيماري قلبي منجر به سقط شد، 2 مورد IUFD و 2 مورد فوت نوزاد پس از تولد نيز اتفاق افتاد. افزايش وزن مادران داراي بيماري قلبي در مقايسه با گروه شاهد كمتر بود. همچنين ميانگين وزن نوزادان متولد شده از مادران داراي بيماري قلبي 2300gr و در گروه شاهد 2730gr بوده است. شايعترين نوع بيماري قلبي در اين مادران (%22) MS و بعد (%20) MVP بود. باتوجه به اينكه روش انتخابي زايمان در مادران باردار داراي بيماري قلبي NVD مي باشد. در اين مطالعه هم 64.4% از زايمانها بصورت NVD انجام شده است. 
نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه بيماري قلبي مادر در شهر سنندج شيوع بيشتري داشته و باعث ايجاد عوارضي بر روي مادر و نوزاد مي گردد. 

سایت کودکان ما به نقل از روزنامه پزشکی ایران : خانم‌هایی که دارای درجه مختلف مشکلات قلبی هستند قبل از بارداری باید زیر نظر پزشک قلب و زنان باشند.

دکتر فریده موحد متخصص زنان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، گفت: بیمارانی که دارای مشکلات قلبی هستند را می‌توان به چهار گروه تقسیم‌بندی کرد.

وی ادامه داد: خانم‌هایی که قصد بارداری دارند و دارای مشکلات قلبی هستند قبل از بارداری باید زیر نظر پزشک قلب و عروق و زنان باشند و اگر پزشک شرایط را مناسب دید، باردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: خانم‌هایی که در گروه یک تقسیم‌بندی می‌شوند از نظر بیماری قلبی هیچ‌گونه نشانه و علامت بیماری قلبی را نشان نمی‌دهد و می‌توانند باردار شوند.

موحد اظهار داشت: خانم‌هایی که در گروه دو بیماری قلبی قراردارند در حالت عادی علامتی از بیماری قلبی ندارند ولی در فعالیت دچار تنگی‌نفس و احساس فشار و درد می‌کنند این افراد هم می‌توانند باردار شوند.

وی تشریح کرد: اما خانم‌هایی که در گروه‌های سه و چهار بیماری قلبی تقسیم‌بندی می‌شود به دلیل اینکه شرایط خطرناکی از نظر قلبی دارند اصلا برای باردار شدن توصیه نمی‌شود زیرا خطر مرگ را برای مادر بالا می‌برد.

وی توصیه کرد: خانم‌هایی که در گروه یک و دو بیماری قلبی قرار دارند و باردار هستند باید در طول دورهٔ بارداری واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده و در تماس با افراد مبتلا نباشند.

لخخلمث

نظرات بییندگان :