بچه های دریا - مهری ماهوتی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بچه های دریا

ماهیِ خیس کوچکی هستم

در اتاقی که رنگ آن آبی ست

جای خورشیدِ گرم در اینجا

روز و شب نور سرد مهتابی ست

من خودم اهل گردش و بازی

دوستم لاکپشتِ آرامی ست

جز من و او کسی در اینجا نیست

چشم هایش قشنگ و بادامی ست

گرچه او لاکپشت است و من ماهی

شاد هستم که با هم اینجاییم

دلمان گرم و روشن و آبی ست

چون که ما بچّه های دریاییم

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :