به نام خداوند جان آفرین

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

یک سال بزرگتر شدم و حالا دانش آموز کلاس چهارم هستم.  رنگ روپوش من زرشکی و خیلی خوش رنگ است. مقنعه ام سفید است. از خدا خواستم که امسال نیز شاگرد ممتاز شوم. دوست دارم روزی هنرمند و نقاش شوم و تابلوهای خیلی زیبا بکشم.

روز اول مدرسه جای بابام و بابابزرگم خیلی خالی  بود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :