بهترین سن برای ارتودنسی کودکان

بهترین سن برای ارتودنسی کودکان

متخصص ارتودنسي به جاي فکر کردن ساده به اين که دندان ها را رديف کند، بايد به ايجاد لبخندي فکر کند که بتواند اعتماد به نفس، جذابيت و از همه مهم تر شادي و خوشحالي بيشتري را براي کودکان،

چند نكته مهم درباره ارتودنسي

بهترین سن برای ارتودنسی کودکان


نويسنده: دكتر محمدامين نريماني*

بهترین سن ارتودنسی کودکان

امروزه وظيفه ارتودنتيست ها فقط رديف کردن دندان ها نيست. ايجاد لبخند زيبا، نيازمند توجه به مسائل بسياري است که يکي از آنها رديف بودن دندان هاست. متخصص ارتودنسي به جاي فکر کردن ساده به اين که دندان ها را رديف کند، بايد به ايجاد لبخندي فکر کند که بتواند اعتماد به نفس، جذابيت و از همه مهم تر شادي و خوشحالي بيشتري را براي کودکان، نوجوانان و بزرگسالان فراهم کند. متخصص ارتودنسي بايد به اين مساله اعتقاد داشته باشد که درمان با ارتودنسي، بتواند سودمندي هميشگي و فرصت هاي بيشتري براي بيمار فراهم کند.

    معاينه کودکان در 7 سالگي
    پيشنهاد انجمن هاي ارتودنسي اين است که همه کودکان بايد در هفت سالگي از سوي متخصص ارتودنسي معاينه شوند. تشخيص اوليه مشکل ارتودنسي مثل کجي دندان ها، از دست رفتن زود هنگام دندان شيري، پوسيدگي دندان شيري، مشکلات رشدي و انحراف دادن فک در هنگام بستن فک ممکن است منشا مشکلات شديدتر در آينده باشد. در اين موارد کشف مشکل و پيروي از دستورات متخصص ارتودنسي، درمان هاي بعدي را آسان تر مي کند.

    مراجعه به متخصص ارتودنسي
    توجه داشته باشيد، افرادي که فقط درمان ارتودنسي انجام مي دهند، هميشه نمي توانند متخصص ارتودنسي باشند؛ همچنان که در تبليغات و در تابلوها عبارت هايي مثل دندانپزشک، ارتودنسي يا دندانپزشک مختص ارتودنسي، متخصص دندانپزشکي اطفال، ارتودنسي پيشگيري يا به طور اختصاصي ارتودنسي ديده مي شود که هيچ کدام دليل متخصص ارتودنسي بودن آنها نيست. افراد متخصص واقعي در مهر نظام پزشکي خود کلمه متخصص ارتودنسي را قيد کرده و عضو انجمن ارتودنتيست هاي ايران هستند که در سايت انجمن ارتودنتيست هاي ايران اسامي آنها قابل مشاهده است.
    حتي درباره درمان مشکلات ارتودنسي کودکان ديده مي شود که در بسياري از موارد، مراجعه به دندانپزشک يا متخصص دندانپزشکي اطفال باعث انحراف از درمان درست شده و به جاي بهتر شدن درمان باعث پيچيده تر شدن درمان شده است.
    در بيشتر موارد، نياز به مداخله فوري و تجويز دستگاه ارتودنسي نيست، چيزي که همکاران دندانپزشکي اطفال به آن اعتقاد دارند. چيزي که متخصصان ارتودنسي به آن اعتقاد دارند، اين است که فرآيند رشد و تکامل به طور صحيح پيش برود.

    درمان مشکلات فکي پيش از سن بلوغ
    هرچند درمان ارتودنسي در تمام سنين امکان پذير است، ولي برخي درمان ها در بعضي سنين بهتر و راحت تر انجام مي شود. بهترين فردي که بتواند بهترين زمان را به شما توصيه کند، متخصص ارتودنسي است.
    مشکلات فک در کودکان و نوجوانان تا قبل از بلوغ قابل تغيير و هدايت است. بعد از اين دوره درمان هاي استتاري يا ترکيب درمان هاي ارتودنسي و جراحي فک قابل انجام است. در بعضي بيماران امکان گسترش قوس فکي براي ايجاد فضاي بيشتر وجود دارد. در اين موارد درمان زودتر از موعود و درمان ديرهنگام صدمه يکساني به بيمار وارد مي کند؛ بنابراين مشاوره متخصص ارتودنسي را در هفت سالگي از دست ندهيد.

    هدف ارتودنسي هميشه زيبايي دندان نيست
    درمان هاي ارتودنسي هميشه براي رديف کردن دندان ها و زيبايي نيست. در خيلي موارد انجام ديگر درمان هاي دندانپزشکي نيازمند آماده سازي ارتودنسي است. اين درمان ها بويژه در افراد ميانسال يا مسن تر انجام مي شود. مهم ترين مثال در اين موارد فضاهاي اضافي در فک، درمان هاي جايگزيني مثل ايمپلنت و درمان هاي مرتبط با صدمات است. در اين موارد هدف درمان هاي ارتودنسي براساس نياز بيمار طراحي مي شود.

    پرداخت اقساطي هزينه درمان
    هزينه درمان ارتودنسي بر مبناي پيچيدگي درمان و طول دوره درمان تعريف مي شود. نحوه پرداخت در بيشتر مطب هاي ارتودنسي به صورت اقساط تعريف مي شود که در آن يک سوم هزينه به صورت اوليه و بقيه به صورت اقساط ماهانه تعريف مي شود. در بيشتر موارد بيمه ها براي اين کار هزينه عمده اي پرداخت نمي کنند.

    اطمينان از حضور متخصص طي دوره درمان
    درمان ارتودنسي، درمان طولاني مدتي است که دوره فعال آن دست کم 5/1 سال است. پس از اين دوره براي حفظ نتيجه به دست آمده شما همچنان نياز به مراجعه داريد؛ بنابراين اطمينان از حضور متخصص ارتودنسي درمان کننده باعث پيشگيري از مشکلات درمان ناتمام و کم شدن هزينه به علت تغيير دکتر مي شود، بنابراين در مراجعه به مراکز و کلينيک هايي که متخصص ارتودنسي به عنوان همکار در آنجا حضور دارد و امکان تغيير وجود دارد هوشيار باشيد.

    سطح رضايت مندي خود را بسنجيد
    جزئيات ديگري هم وجود دارد که شما هنگام مراجعه به متخصص ارتودنسي بايد مدنظر داشته باشيد:
     چه کسي خدمات درماني را در محل درمان به شما ارائه مي دهد، خود متخصص يا دستياران او؟
     دکتر هنگام مشاوره چقدر وقت براي شما و براي رفع نگراني شما ارائه مي دهد؟ آيا روش هاي درمان را خود متخصص براي شما توضيح مي دهد يا آن را به همکاران محول مي کند؟
     فضاي محل درمان چه حسي به شما مي دهد؟ بهتر است بدانيد که شما تا مدتي نياز به رفت و آمد در آن محل داريد. حسي کلي که از آنجا مي گيريد بايد مثبت باشد.
     آيا انتظاري را که در معاينه اوليه داشتيد، برآورده شده است يا خير؟
     سير مراحل معاينه از نظر شما مسير صحيحي داشته است يا خير؟

منبع : جام جم

                                
نظرات بییندگان :