بهبود کشیدن بخیه زایمان طبیعی

بهبود کشیدن بخیه زایمان طبیعی

اگر زخم با نخ غیر قابل جذب بخیه شود در زمان مناسب باید بخیه ها کشیده شود . کشیدن بخیه ها زودتر از موعد سبب باز شدن زخم و دیرتر از موعد سبب بروز اسکار ( بافت اضافه ) و بجا ماندن آثار بخیه خواهد شد.

 کشیدن بخیه زایمان طبیعی

بهبود بخیه بعد از زایمان

اگر زخم با نخ غیر قابل جذب بخیه شود در زمان مناسب باید بخیه ها کشیده شود . کشیدن بخیه ها زودتر از موعد سبب باز شدن زخم و دیرتر از موعد سبب بروز اسکار ( بافت اضافه ) و بجا ماندن آثار بخیه خواهد شد.

درمان بخیه بعد از زایمان

در حالت عادی زمان مناسب کشیدن بخیه در نقاط مختلف بدن بدین شرح می باشد:
بخیه ناحیه پلک و جلوی گردن را ۲ تا ۳ روز بعد از عمل می توان کشید.
بخیه ناحیه صورت و پشت گردن را ۳ تا ۵ روز بعد از عمل می توان کشید.
بخیه ناحیه شکم و پوست سر را ۷ تا ۱۰ روز بعد از عمل می توان کشید.
بخیه ناحیه اندامها و قفسه سینه را ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از عمل می توان کشید.
بخیه ناحیه کف پا را ۲۱  روز بعد از عمل می توان کشید.
بخیه های غیر قابل جذب به صورت تک تک ، پیوسته و یا زیر جلدی زده می شود. بخیه های تک تک و پیوسته کاملا دیده شده و به راحتی باز می گردد. بخیه های continues فقط در دوسر برش مشاهده میگردد و باید یک سر آن را قطع کرد و با کشیدن سر دیگر نخ تمام نخ بخیه خارج میگردد.

نظرات بییندگان :