بلوز قشنگ - ویولت رازق پناهی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بلوز قشنگ

مامان می خواست برای من یک بلوز بخرد. به مغازه لباس فروشی رفتیم. مامان یواشکی در گوشم گفت : « اگر از بلوزی خوشت آمد ، چیزی نگو، چون فروشنده قیمت آن را بالا می برد. فقط به من یک چشمک بزن، آن وقت همان را برایت می خرم.» فروشنده یک بلوز لیموئی آورد. من یک چشمک زدم. یک قرمز آورد . من یک چشمک زدم. یک آبی آورد . من یک چشمک زدم.ولی وقتی رنگ سبز را آورد ، من شروع کردم به تند تند چشمک زدن. فروشنده با تعجب به من نگاه کرد و گفت : « بچه جان مادرت فهمید که از این بلوز خوشت آمده این قدر چشمک نزن. چشم هایت خراب می شوند.»

از کتاب : قصه های من و مامان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :