بزبز قندی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بز بز قندی

 وقتی بز بز قندی به صحرا رفت ، گرگ در خانه بزبزقندی آمد و در زد و گفت :

منم منم بزک زنگوله پا

ور می چم دوپا دو پا

چهارتا سمم به زمین

دو تا شاخم به هوا

وقت ناهاره بچه ها

غذا رو باره بچه ها

از توی کوه دویدم

هر چی بگید چریدم

یه خرگوشم دریدم

اما بچه ها ) شنگول و منگول و حبه انگور ( گول گرگ را نخوردند و جواب دادند :

برو برو گرگ بی حیا

بد صدای بد ادا

الان مادرمو از راه می آد

از اون ور صحرا می آد

همچین شاخت بزنه که حظ کنی

بری اسمتو عوض کنی

آهنگسرا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :