بره - رابعه راد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بره

بع بع بع کی اومد؟

بره ناز کوچولو

در اومد

از تو دل میش کوپولو

باباش کیه؟

قوچ بزرگ شاخ بلند

رفته بگه به گله

بیاین به جشن بره

بع بع بع دست بزنین

شادی کنین

جشن تولد داریم

بره خال خالی رو

تنها نمی گذاریم 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :