برف - پروین دولت آبادی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

برف

برف آمده شبانه

رو پشت بام خانه

برف آمده رو گلها

رو حوض باغچه ی ما

زمین سفید هوا سرد

ببین که برف چه ها کرد

رو جاده ها نشسته

رو مسجد و گلدسته

برف قاصد بهاره

زمستان ها می باره

سلام سلام سپیدی

دی شب ز راه رسیدی؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :