برف - بابک نیک طلب

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

برف

خانه ها کوچه ها برف

از زمین تا هوا برف

دیشب از راه دوری

آمده بی صدا برف

در همه جا نشسته

از کجا تا کجا برف

هر چه می بارد از ابر

تا تگرگ است یا برف

شادی آورده با خود

در دبستان ما برف

باز هم وقت بازی است

بچه ها بچه ها برف

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :