برای بچه های مدرسه کالو

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

این شعر قشنگ را از وبلاک آقا  سرباز معلم جنوبی برداشتم. از وبلاک دیرتش باد. در مورد این مدرسه کوچک در وبلاک خودشان بخوانید.

http://dayyertashbad.blogfa.com/

برای بچه های مدرسه کالو - شاعر نیک نفس

بچه ها ،بچه ها ،سلام ،سلام

خنده هاتان چقدر شیرین است

ما ولی خنده را نمی فهمیم

گوشهامان چقدر سنگین است

.......

بچه های قریه کالو

بچه ها، بچه های طوفانزاد

مثل کوچک ترین کلاس جهان 

خانه های ده شما آباد.

.......

ما همه بچه های مشتاقیم

راویان امید و باورها

ارگ بم را دوباره گم کردیم

پشت تاریخ قلعه دختر ها

.........

همه کودکان خوب جهان

همکلاس من و شما هستند

از سیاه و سفید و قرمز و زرد

بنده های همین خدا هستند

........

وَ محمد رضا،امیر ،حسین

وَ پریسا ،حمیده ،مهدی جان

زندگی را بزرگ باید دید

گاه خیلی بزرگ،چون ایران

.......

بچه ها ،بچه های آئینه

گاه وقتی سر دوراهی ها

زندگی را چه خوب می سازید

با صدف ها و گوش ماهی ها

..........

تا که گچ هست و تخته های سیاه

تا که هر روز میدود خورشید

مثل آموزگار خوب شما

زندگی را سپید باید دید

............

بچه های گُل رئیس علی

نخل های بزرگ دریا زاد

" دست در دست هم نهیم به مهر "

"میهن خویش را کنیم آباد"

*

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :