با پرستوهای شاد - محمود پور وهاب

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

با پرستوهای شاد

آسمان خوشحال و صاف

شاخه ها سبز وسفید

با پرستوهای شاد

می رسد از راه عید

 

خانه ها را آفتاب

می زند رنگ نشاط

فرش ها را مادرم

می تکاند در حیاط

 

دور گلدان را چه خوب

رنگ کرده خواهرم

یک گل زیبا و سرخ

من برایش می برم

 

ماهی من توی حوض

آب بازی می کند

باد هم با شاخه ها

تاب بازی می کند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :