بازی برای افزایش هوش کودکان تاثیر بسیار زیادی دارد

بازی برای افزایش هوش کودکان تاثیر بسیار زیادی دارد

در ادامه بازي هاي هدفمند در "مثلث بازي" اين هفته با بازي هايي آشنا مي شويد که به تقويت هوش و افزايش اطلاعات عمومي فرزندان تان کمک خواهد کرد.

چگونه با انجام بازی هوش کودکان را تقویت کنیم؟

بازی برای افزایش هوش کودکان

بازي‌هايي براي تقويت هوش کودکان

 يکي از دغدغه هاي رايج والدين در ارتباط با فرزندانشان ميزان هوش آن هاست. همه والدين دوست دارند بچه هاي باهوشي داشته باشند.

 روزنامه خراسان : واقعيت اين است که مي توان هوش کودکان و نوجوانان را با برقراري ارتباطي سازنده و ايجاد فضاهاي مناسب و مؤثر افزايش داد. در ادامه بازي هاي هدفمند در "مثلث بازي" اين هفته با بازي هايي آشنا مي شويد که به تقويت هوش و افزايش اطلاعات عمومي فرزندان تان کمک خواهد کرد.

1. تقويت حافظه ديداري

يک تصوير تقريبا شلوغ مثل يک خيابان را به مدت 30 ثانيه به کودک نشان مي دهيم و پس از آن سوالاتي درباره تصوير مطرح مي کنيم . مثال : آيا در تصوير درخت وجود داشت ؟

2. تقويت حافظه شنيداري

يک متن نوشتاري براي کودک خوانده مي شود و سپس درباره متن قرائت شده سوالاتي طرح مي شود که کودک بايد به آن پاسخ دهد. اين بازي مي تواند به وسيله پخش يک سي دي صوتي قصه يا شعر نيز انجام شود .

3. چگونه تهيه مي شود ؟

اين بازي به صورت گروهي و انفرادي قابل انجام است. از کودکان مي خواهيم درباره چگونگي تهيه و درست کردن چيزهايي که نام برده مي شود فکر و آنچه را به ذهن شان مي رسد عنوان کنند . مثال : کره چگونه درست مي شود ؟ ماست چگونه تهيه مي شود؟ کمپوت چگونه درست مي شود؟

4. پاسخ به سوالات

در اين بازي کودک يا کودکان بايد به اين سوالات، پاسخ صحيح دهند:

- وقتي هوا سرد مي شود چه مي کنيم؟

- وقتي بنزين خودرو تمام مي شود چه بايد کرد؟

و سوالاتي از اين قبيل.

5. بازي مقياس هاي اندازه گيري

در اين بازي که به شکل گروه هاي چند نفري يا انفرادي قابل اجراست، واحد اندازه گيري اشياي مختلف را مي پرسيم:

- سيب زميني را با چه اندازه مي گيرند ؟

- مقياس اندازه گيري آب ؟ - مقياس اندازه گيري دما ؟

6. آموزش و پرسش

در اين بازي آموزش هاي مختلفي مد نظر است .راهنما در مدت 5 دقيقه يک موضوع خاص مثل ( فصول سال ) را آموزش مي دهد و سپس درباره مطالب گفته شده سوالاتي را طرح مي کند:

- آموزش فصول : هر سال چند فصل دارد ؟ فصل ها را از گرم به سرد بگو، فصل ها را از سرد به گرم بگو، مشخصات فصل بهار، مشخصات فصل تابستان و...

- آموزش ماه هاي سال : هر سال چند ماه است ؟

ماه هاي سال به ترتيب ؟ ماه هاي فصل بهار ؟ ماه هاي خيلي گرم و...

- آموزش زمان : هر هفته چند روز است ؟ هر روز چند ساعت است؟ هر ساعت چند دقيقه است؟ هر دقيقه چند ثانيه است؟

7. آموزش مسئوليت ها

- رئيس جمهور چه کسي است ؟ (وظيفه رئيس جمهور چيست؟)

- کار نماينده مجلس چيست؟ رئيس مجلس چه کسي است؟ استاندار چه کسي است؟ و...

۸ . بازي بزرگ ترين وکوچک ترين

با طرح سوالاتي از کودکان مي خواهيم که بزرگ ترين و کوچک ترين ها را پيدا کنند، کسي که سريع تر از ديگران پاسخ دهد برنده بازي است.

- کوچک ترين حيوان - بزرگ ترين حيوان دريايي - بزرگ ترين پرنده - بزرگ ترين کشور - بزرگ ترين خودرو - کوچک ترين ميوه - بزرگ ترين شهر و...

9. بازي قياس و تمثيل

با طرح سوالاتي مشابه اين سوالات از کودکان مي خواهيم پاسخي براي قياس ها و تمثيل ها بياورند و برنده بازي کسي است که به تعداد سوالات بيشتري پاسخ دهد.

- حرارت در بخاري مانند .................... است در يخچال (سرما)

- چرخ در خودرو مانند ..................... است در شتر( دست و پا)

- پوست براي پرتقال مانند .................... است براي کتاب ( جلد)


منبع:روزنامه خراسان

نظرات بییندگان :