بارداری ماه به ماه => بارداری ماه اول

بارداری ماه به ماه => بارداری ماه اول

وضعیت جنین و مادر در ماه اول بارداری ، بررسی ادعیه و دعاهای وارد شده در ماه اول حاملگی و نیز تغذیه ، مراقبتهای ماه اول و جدول رشد جنین و مادر در ماه اول بارداری

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

هفته 9

هفته 10

 

هفته 11

هفته 12

هفته 13

هفته 14

هفته 15

هفته 16

هفته 17

هفته 18

هفته 19

هفته 20

هفته 21

هفته 22

هفته 23

هفته 24

هفته 25

هفته 26

هفته 27

هفته 28

هفته 29

هفته 30

هفته 31

هفته 32

هفته 33

هفته 34

هفته 35

هفته 36

هفته 37

هفته 38

هفته 39

هفته 40

حاملگی ماه به ماه => حاملگی ماه اول

حاملگی ماه به ماه - ماه اول بارداری

سه ماه اول بارداری => ماه اول بارداری

سه ماهه اول
در این دوره رعایت یک برنامه غذایی مناسب و متعادل برای ترمیم و تکامل بافت های مادر که عهده دار تغذیه و رشد جنین است بسیار مهم می باشد.
هفته ۴ تا ۸ 
من اینجا هستم، به من نگاه کنید. اسم من رویان است. گرچه هنوز به اندازه سر سنجاق هم نیستم ولی همه توانایی هایم را از جفت می گیرم و برای اینکه تکامل پیدا کنم به شدت تلاش می کنم. تازه کار من شروع شده است و به کمک مواد مغذی که از طریق جفت دریافت می کنم باید چشم ها، 
اووه!.....چقدر کار دارم.
هفته ۸ تا ۱۲ 
حالا نام من((جنین)) است. وزنم ۱۵ گرم و قدم ۶ سانتی متر است. دست ها و انگشتانم دارند شکل می گیرند و اندام های داخلی ام مثل کبد، کلیه ها و ریه ها یم مشخص شده اند و قلبم به طپش درآمده است.
هفته ۱۲ تا ۱۶ 
مادر، کلسیم، کلسیم را به من برسان، خواهش می کنم بیشتر شیریا ماست بخور چون دندانهایم دارند شکل می گیرند. من خیلی رشد کرده ام حالا ۱۷ سانتیمتر طول دارم و وزنم ۲۸ گرم شده است ولی هنوز خیلی کوچکم آنقدر که فقط در کف دست شما جای می گیرم.
سر، بازوها و پنجه هایم دارند شکل می گیرند و خیلی آرام می توانم حرکت کنم.


وضعیت مادر در ماه اول بارداری

در ماه اول بارداری یا بار اول مراقبت، پس از تأیید حاملگی با تست حاملگی، اولین اقدام ، تشکیل پروندی بهداشتی و ثبت کلیه ی اطلاعات مربوط به مادر باردار در پرونده مربوطه می باشد.سپس آزمایشات روتین بارداری همانطور که در قبل به آن اشاره شد ، درخواست می شود .
· معاینات لازم شامل : معاینه پستانها، وضعیت قسمت داخل پلک پایین چشم از نظر کم خونی ،اندازه‌گیری قد، وزن و فشار خون می باشد.
· تعیین زمان تقریبی زایمان بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی ( ازتاریخ مورد نظر سه ماه کم کرده و 7 روز به آن اضافه می کنیم. یعنی اگر اولین روز آخرین قاعدگی زنی 5 مرداد 83 باشد زمان تقریبی زایمان 12 اردیبهشت سال 84 خواهد بود) محاسبه می شود.
· وضعیت واکسیناسیون مادر را بررسی و در صورت نیاز واکسن توام بزرگسال تلقیح می شود.
· از مادر در مورد وجود خونریزی یا لکه بینی و یا هر نوع شکایت دیگر سئوال می شود.
· در این ماه لازم است جهت زن باردار تجویز قرص اسید فولیک به میزان روزانه یک میلیگرم (یک قرص ) شروع شود. در صورتی که فرد قبل از بارداری مراجعه نماید بهتر است این قرص از سه ماه قبل از بارداری شروع شود.این کار ناهنجاری های عصبی جنین را به شدت کاهش می دهد.
· در صورت وجود هر یک از موارد زیر زن باردار لازم است توسط پزشک ویزیت شود : غیر طبیعی بودن هر یک از آزمایشات ، غیر طبیعی بودن معاینات یا این که زن باردار جزو زنان در معرض خطر باشد .از آنجایی که اغلب شناسایی زن باردار تا ماه سوم بارداری یا بعد از آن نیز به تأخیر می‌افتد، لذا خدمات ارائه شده در اولین مراقبت مادر باردار مشابه مراقبت ماه اول بوده و به قرار زیر می باشد:
در ماه اول بارداری یا بار اول مراقبت، پس از تأیید حاملگی با تست حاملگی، اولین اقدام ، تشکیل پروندی بهداشتی و ثبت کلیه ی اطلاعات مربوط به مادر باردار در پرونده مربوطه می باشد.سپس آزمایشات روتین بارداری همانطور که در قبل به آن اشاره شد ، درخواست می شود .
· معاینات لازم شامل : معاینه پستانها، وضعیت قسمت داخل پلک پایین چشم از نظر کم خونی ،اندازه‌گیری قد، وزن و فشار خون می باشد.
· تعیین زمان تقریبی زایمان بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی ( ازتاریخ مورد نظر سه ماه کم کرده و 7 روز به آن اضافه می کنیم. یعنی اگر اولین روز آخرین قاعدگی زنی 5 مرداد 83 باشد زمان تقریبی زایمان 12 اردیبهشت سال 84 خواهد بود) محاسبه می شود.
· وضعیت واکسیناسیون مادر را بررسی و در صورت نیاز واکسن توام بزرگسال تلقیح می شود.
· از مادر در مورد وجود خونریزی یا لکه بینی و یا هر نوع شکایت دیگر سئوال می شود.
· در این ماه لازم است جهت زن باردار تجویز قرص اسید فولیک به میزان روزانه یک میلیگرم (یک قرص ) شروع شود. در صورتی که فرد قبل از بارداری مراجعه نماید بهتر است این قرص از سه ماه قبل از بارداری شروع شود.این کار ناهنجاری های عصبی جنین را به شدت کاهش می دهد.
· در صورت وجود هر یک از موارد زیر زن باردار لازم است توسط پزشک ویزیت شود : غیر طبیعی بودن هر یک از آزمایشات ، غیر طبیعی بودن معاینات یا این که زن باردار جزو زنان در معرض خطر باشد .

هدف اولین ویزیت در دوران بارداری شامل : تایید حاملگی ،تعیین وضع سلامتی مادر وجنین ،تعیین سن حاملگی ،شروع برنامه ای برای ادامه مراقبت های مامایی می باشد. پس از تایید حاملگی برای تایید سلامت مادر لازم است یک سری آزمایشات تکمیلی انجام شود که در بخش مراقبت های ماه های مختلف دوران بارداری شرح داده خواهد شد.
این مراقبت ها باید از ماه اول بارداری شروع شود. لذا لازم است در هر زمانی که بارداری تشخیص داده می شود پرونده بهداشتی تکمیل شود.البته اغلب، شروع مراقبت ها به علت تاخیر در تشخیص دیرتر انجام می شود. به هر حال مراقبت های معمول در هر دوره از بارداری متفاوت است.
معاینات دوران بارداری از ماه 1 تا 6 ، ماهانه یک بار ،ماه های 7و8 ماهانه دو بار وبعد از آن در ماه 9 به صورت هفتگی انجام می شود.در صورت مراجعه  زن  باردار از ماه اول بارداری جمعا 14 مراقبت دوران بارداری انجام می شود .با توجه به این که اغلب زنان از ماه اول بارداری مراجعه نمی کنند ،لذا اغلب تعداد مراقبت ها کمتر از آن خواهد بود . در هر حال مطلوب است که یک زن باردار در کل دوران بارداری حداقل 6 بار مراقبت شود.
صدای قلب جنین را با گوشی مامایی در هفته 20 و با اولتراسوند در هفته 8 حاملگی می توان شنید. ارتفاع رحم پس از خالی کردن مثانه باید اندازه گیری می شود . در سن حاملگی 31-20 هفته ارتفاع قله ی رحم از بالای استخوان عانه بر حسب سانتی متر با سن بارداری برابر است.
 ( مراقبت های ماه اول حاملگی – مراقبت های ماه اول بارداری )
در اولین مراجعه زن باردار آزمایشات زیر باید انجام شود:
غلظت خون و گروه خونی ( در صورت ار هاش منفی بودن زن و ارهاش مثبت شوهر لازم است مورد به پزشک ارجاع شود) ، BT, CT، اوره ، کراتینین، قند خون ناشتا و آزمایش ادرار. در صورت لزوم کشت ادرار نیز انجام می شود. در حال حاضر آزمایشات ایدز ، HBSAgو سونوگرافی جزو آزمایشات روتین دوران بارداری نمی باشد ولی در صورت نیاز لازم است انجام شود. آزمایش قند خون پس از ماه 5 نیز یک بار دیگر باید درخواست شود

ماه اول:
تخمك در رحم كاشته مي‌شود.
سلولهاي تخمك براي نقشهاي مختلف متمايز مي‌شوند.
مغز و ستون فقرات شكل ميگي رد.
با پايان ماه اول تخمك به اندازه يك دانه برنج است.
در مادر تغيير خاصي به وجود نيامده است.

دعا های ماه اول بارداری

ماه اول:

روزهای پنج‌شنبه و جمعه از قرائت سوره "یس" و " صافات" غافل نشویم.
سعی کنیم روزهای جمعه اگر فصل انار بود ناشتا یک دونه انار رو بخوریم یا یک دونه سیب شیرین.
 قبل از صبحانه ٢ تا خرما رو سوره قدر بخونیم و بخوریم ناشتا بهتره.
 سعی کنیم از همین اول بارداری نازهای یومیه مون رو با اذان و اقامه در حالی که دستمون رو رو شکممون گذاشتیم سر وقت بجا بیاریم تا برامون عادت خوبی از این دوران بمونه.


اعمال ماه اول بارداری

اعمال روزانه:

۱-   هر روز ۱۷ صلوات (به نیت ۱۴ معصوم، انبیا و اولیا، شهدا و صالحین، صدیقین، ملائکه ی مقرب)

۲-   هر روز ۷۰ بار استغفار

۳-   هر روز ۱۰۰ بار لااله الا الله

۴-   هر شب سوره ی واقعه

۵-   هر روز ۷ عدد خرما، ۱۱ عدد فندق و ۲۱ عدد مویز

ماه اول بارداری :

اغلب متوجه ماه اول بارداری نخواهیم شد.مگر آنکه از روی همان حدس و گمان های اقدام بارداری بتوانیم تا حدودی اعمال را به جا بیاوریم تا وقتی  وارد ماه دوم شدیم از ماه اول هم بی بهره نمانده باشیم .
خواندن سوره های یس و صافات پنج شنبه ها و جمعه ها :
از خواص سوره یاسین این است که خداوند هزار ملک را موکل می گرداند تا خواننده آن را از شر شیطان و از هر آفتی محافظت نماید.
از خواص سوره صافات نیز مصون بودن در برابر آفات و بلایا، عدم آسیب از جنیان ، آرامش از اضطراب و حفاظت از گزند شیطان می باشد .
حالا اینکه چرا دستور به خواندن آن در پنج شنبه و جمعه داده شده حتما نکاتی در آن نهفته است .
خوردن سیب شیرین هرروز صبح :
سیب نشانه‌ی عشق و باروری، دوستی، زیبایی، خوش‌بختی، تندرستی، دانایی، خوشی، نیرومندی و … می‌باشد. فشار خون را تنظیم می کند. مقوی مغز بوده و آرام بخش است.
کودکانی که مادرانشان در دوره بارداری مقادیر زیادی سیب مصرف کرده اند کمتر به آسم (تنگی نفس) مبتلا می شوند.
میزان خطر بروز بیماری آسم در فرزندان زنانی که در زمان بارداری روزانه چهار سیب یا بیشتر مصرف کرده بودند، پنجاه درصد کمتر از کودکان زنانی بوده که کمتر سیب خورده اند.
خوردن انار در جمعه ها :
انار شیرین برای جلوگیری از خونریزی رحم ،کم خونی، تصفیه خون، مسمومیت و بسیاری موارد دیگر مفید است.
پیامبر خدا (ص): انار بخورید زیرا هیچ دانه ای از آن در معده جای نمی گیرد ،مگر این که چهل روز قلب را نورانی می سازد وشیطان را برون می راند .
امام کاظم (ع) : هرکس روز جمعه یک انار بخورد آن انار ،دل او را تا چهل پگاه نورانی می دارد اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار بخورد تا صد و بیست روز و نیز وسوسه شیطان ازاو دور می شود و هرکس وسوسه شیطان از او دور شود ،خداوند را نافرمانی نمی کند و هر کس خداوند را نافرمانی نکند خدای او را به بهشت در می آورد .
خوردن ۲عدد خرما قبل از صبحانه همراه با سوره قدر:

خرما ماه دوم بارداری


از خواص سوره قدر درمان لرزه های اعضای بدن و در گناه خدا بودن است .
خرما دارای ۲۵ درصد ساکاروز ، ۵۰درصد گلوکز ، و مواد آلبومینوئیدی ، پکتین و آب می باشد . بعلاوه دارای ویتامین های مختلف من جمله ویتامین A,b,c,e و مقدری املاح معدنی می باشد . یک ضرب المثل عربی می گوید که خواص درخت خرما باندازه روزهای سال است.


ماه اول بارداري چه كنيم؟ => مراقبتهای ماه اول بارداری 

ماه اول بارداری 

وضعيت جنين 
در پايان اين ماه جنين كه از برخورد اسپرم مرد با تخمك زن در لوله رحم ايجاد شده (لقاح) در ديواره رحم لانه‌گزيني کرده است. 
وضعيت مادر 
بعضي از اولين علائم حاملگي مشابه علائمي هستند كه در دوران قاعدگي رخ مي‌دهند، مانند خستگي، ‌درد و سوزش در سینه‌ها و تغييرات روحي رعايت عادت‌هاي بهداشتي سالم، ‌انجام تمرينات ورزشي مناسب و يك رژيم غذايي سالم كه حاوي مقادير زيادي ميوه و سبزيجات است از همين حالا ضروري است. اگر تا به حال به پزشك مراجعه نكرده‌ايد، سريع‌تر اين كار را انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه از همين زمان از مصرف دارو حتي مسكن‌ها بدون تجويز پزشك جداً خودداري نمايد


تغذیه در دوران بارداری ماه اول

ماه اول ،ماه آغاز فعالیت قلب ،روزی 2عدد خرما(گرم و خشک)،جمعه ها انار (سرد و تر)
انار خون ساز و خرما نیز قند طبیعی داردکه سوخت مغز است وبه تعبیر پیامبر درخانه ای که خرما نباشد اهل آن گرسنه اند. 
پس مواد مورد نیاز بدن را تأمین میکند.اگر در فصلی بودیم که انارنبود غذاهای خون سازدیگر بایداستفاده شود مانندآلبالو،باقلا(سرد و تر)که باید با گردو چرخ کرده یا بادام چرخ کرده و سبزی مصرف شود تا هم خون تازه برویاند و هم ازیبوست پیشگیری نماید.

شکل جنین در ماه اول بارداری

بادرداری ماه به ماه اول

اندازه جنین در ماه اول بارداری

جدول رشد جنین قد و زن بارداری ماه به ماه

جدول رشد جنین قد و زن بارداری هفته به هفته

خلاصه ای از ماه اول

ماه اول ، ماه قلب است.چون در ۴ هفته اول زندگی جنین ،قلب فعالیت خود را آغاز می کند.
در این ماه چنین کنید:
رژیم غذایی متنوع و کم حجم باشد و مایع زیاد بنوشید.
هر روز ۷۸-۷۴ گرم پروتئین  و مقدار زیادی کلسیم در رژیم خود بگنجانید.
غذاهایی که سبب سوء هاضمه ، ترش کردن ، نفخ و دیگر ناراحتی ها می شود، نخورید.
مشروب الکی ننوشید(حتی شراب و آبجو)
به اندازه کافی استراحت کنید.
به اندازه کافی ورزش کنید.
تخلیه ادرار را به تعویق نیندازید.
حالتهای تهوع و تغییر اشتها را بدون دارو و طبیعی کنترل کنید.
پزشکی برای خود انتخاب کنید و اگر دچار خونریزی مهبلی( دهانه رحم ) ، انقباض شبه قاعدگی، یا درد ناحیه تحتانی شکم شدید ، با او مشورت کنید.
توصیه های دینی:

سیب سرخ ماه اول بارداری حاملگی


در ماه اول صبح ها کمی سیب شیرین بخورید.
در روز های پنج شنبه و جمعه سوره(یس و الصافات) بخوانید و به شکم خود بدمید.
روز های جمعه قبل از صبحانه انار میل کنید و قبل از طلوع آفتاب ،اندکی تربت سیدالشهدا بخورید.
هر روز دو عدد خرما که بروی آنها سوره قدر خوانده اید ناشتا بخورید.
نمازهای یومیه خود را در اول وقت بجا آورده و قبل از نماز حتما اذان و اقامه را بگویید و در موقع گفتن اذان و اقامه دست را بروی شکم بگذارید.

بارداری ماه سوم

بارداری ماه دوم

بارداری ماه اول

بارداری ماه ششم

بارداری ماه پنجم

بارداری ماه چهارم

 

بارداری ماه نهم

بارداری ماه هشتم

بارداری ماه هفتم

 

منابع:bardari.ir-saye-roshan.ir-روزنامه آفتاب- کتاب ریحانه بهشتی -

نظرات بییندگان :