بارداري چگونه صورت مي گيرد؟ به همراه انیمیشن و عکس متحرک

بارداري چگونه صورت مي گيرد؟ به همراه انیمیشن و عکس متحرک

در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد. اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند. هر یک از این سلول

بارداري چگونه صورت مي گيرد؟

بارداري چگونه صورت مي گيرد, باردار شدن

باسلام . پس از انجام نزدیکی چند روز طول می کشد انعقاد نطفه انجام شود و پس از چند روز توسط آزمایش خون بارداری و یا عدم بارداری مشخص می شود .

انیمیشن باردار شدن, عکس تخمک گذاری

مشاور ( سیدامیرحسین کامرانی راد – یکشنبه، ۴ دی ۱۳۹۰ )

در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد. اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند. هر یک از این سلول ها نیمی از مجموعه DNA (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی، کنار هم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند، DNA مرد و زن ترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود۴۰ ‌هفته(۹‌‌ماه) طول می کشد، این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند. در زمانی که سلول تخم جنین تشکیل گردید تا زمانی که از لوله های رحمی عبور نماید و شروع به چسبیدن به جدار رحم نماید۳ الی ۶ روز طول می کشد و بعد از ۱۴ روز این اتصال محکم تر شده و هورمون حاملگی B.HCG در خون فراوان یافت شده و با آزمایش تیتر B.HCG می توان به وقوع حاملگی پی برد. آزمایش خون(BHCG) 7 الی ۱۴ روز بعد از مقاربت مثبت می شود.


منبع: راسخون 

بازنشر : سایت کودکان ما

نظرات بییندگان :