بابابزرگ - مهری طهماسبی دهکردی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بابا بزرگ

بابابزرگم امروز

آمده خانه ي ما

همراه خود آورده

شادي و مهر و صفا

 *

در دست او يك عصا

بر چشم دارد عينك

براي من خريده

يك توپ و يك عروسك

 *

من شادهستم امروز

كنار بابابزرگ

نشستم تا بگويد

 قصه ي روباه و گرگ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :