ای نام تو بهترین سرآغاز - نظامی گنجوی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

هم قصه نانموده خوانی

هم نامه نانوشته خوانی

از ظلمت خود رهائیم ده

با نور خود آشنائیم ده

 

 ای نام تو بهترین سر آغاز در اینجا کامل نوشته شده است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :