این پنج انگشت - محمود کیانوش

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

این پنج انگشت

این پنج انگشت

هستند با هم

یک خانواده

بسیار بامهر

بسیار باهوش

بسیار ساده

 

پیوسته هم فکر

پیوسته همکار

پیوسته همراه

 

در فکر معصوم

در کار کوشا

در راه آگاه

 

ای کاش امروز

بودیم ما هم

مانند انگشت

 

همواره همدل

همواره همدست

همواره هم پشت

 

با یکدگر راست

با یکدگر خوب

با یکدگر دوست

 

در زندگانی

اخلاق انگشت

سرمشق نیکوست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :