ایران - اسدا الله شعبانی

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ایران

زیبا ، زیبا ، زیبائی

ای ایران

میهن خوب مایی

ای ایران

 

هم کوه و جنگل داری

هم صحرا

هم باغ و بستان داری

هم دریا

 

من یک دنیا خاکت را

دارم دوست

خاک خوب و پاکت را

دارم دوست

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :