انواع سونوگرافی

انواع سونوگرافی

بررسی و تعیین سن جنین بعد 4ـ3 هفته معنی ندارد . برای تعیین سن جنین با سونو باید قبل از هفته 24 باشد و از آن به بعد ارزشی ندارد چون نسبت رحم و جنین اندازه مناسب نمی‎دهد . محاسبه آن بر اساس

انواع سونوگرافی

انواع سونوگرافی

اساس کار سونوگرافی 

دستگاه سونو شامل  
1ـ پروپ یا Sound
2ـ زاویه ( کامپیوتر و …اعداد و ارقام را داریم که می‎توان محاسباتی انجام داد و نماگیر را در نقاط مختلف Fix کرد و اندازه گیری کرد ) .
3ـ مانیتور : تصاویر منعکس شده از امواج صوتی را می‎توان در آن دید .

انواع پروپ : 
1ـ پروپ خطی Liner 
2ـ پروپ آندوکاویند یا واژینال
3ـ پروپ Pectorial


امروزه بیشتر پروپ Pectorial_ Liner استفاده می‎شود که در تمام طول دوران بارداری استفاده می‎شود . پروپ واژینال به خصوص برای تشخیص زودتر در اوایل دوران بارداری استفاده می‎شود مثلاً :
A ـ در خونریزیهای اوایل دوران بارداری (مثلاً کسانی که سابقه ab وEP یا ab ناقص دارند) ولی ساک حاملگی به نحوی است که نمی‎توان از پروپ ابدومینال نگاه کرد از پروپ واژینال استفاده می‎شود که یک هفته جلوتر اگر ساک حاملگی وجود داشته باشد آن را ببینیم . 
B ـ در ضمن پروپهای واژینال در اواخر دوران بارداری نیز استفاده می‎شود : 
مثلاً دیدن اسکار سزارین که در چه وضعیتی است ، آیا خوب ترمیم شده است یا نه و … و بخواهیم کاملاً اسکار سزارین را از نزدیک ببینیم به کار می‎رود . 
C ـ پروپ واژینال در مواقعی که بخواهیم تشخیص زودرس مالفورماسیونها را بدهیم به کار می‎رود به طور مثال : در آنانسفالیها 
در مورد آنانسفالیها حتماً جهت تأیید آنانسفالی باید 3ـ2 سونوگرافیست ماهر نظر بدهند تا مورد قبول باشد که اگر اقدامات سقط درمانی مد نظر باشد هرچه زودتر انجام شود . 

اصول تکنیک دستگاه اولترا سونوگرافی : بر اساس امواج ماورای صوتی است که شنیدنی نیست چون فرکانس بالا دارد پس تأکید می‎شود که پروپ روی گوش جنین گذاشته نشود که ممکن است روی گوش جنین آسیب برساند . 

تعداد درخواست روتین سونوگرافی در طول دوران بارداری : 
2 بار کافیست ولی اگر مادر LMP را نمی دانست یک سونو دیگر در سه ماهه اول دوران بارداری داده می‎شود . بیشتر از این موارد ممکن است عوارضی در نهایت روی جنین داشته باشد . اساس کار سونوگرافی بر اساس انعکاس و انکسار است و یا به عبارتی : Reflextion رفراکشن است : اگر یک سری امواج از محیطی وارد محیط دیگر شود در محل تلاقی دو سوم محیط به علت مقاومت صوتی متفاوت در این مرز یکسری منعکس و بیشتر منکسر می شود . 
امواج منعکس بر حسب یک سری فعل و انفعالات که انجام می‎دهد برمی‎گردند روی اکران و تصویری که ما روی اکران می‎بینیم در حقیقت بر پایه انعکاس امواج است به خاطر همین ما تأکید روی پر بودن مثانه در اوایل دوران بارداری داریم . 
در ضمن ما یکسری از ژل استفاده می‎کنیم چون یکسری حباب هوا مابین این دو محیط بوجود می‎آید پس مقاومت هوا نمی‎گذارد امواج منعکس شود در نتیجه ژل زده می‎شود تا انعکاس کامل باشد و تصاویر را ببینیم . امواج دارای فرکانسهایی است . فرکانسهائی که در امواج اولترا سونوگرافی استفاده می‎شود بین 20ـ1 مگاهرتز است در نتیجه گوش ما این امواج را نمی‎ شنود . در سونوگرافی معمولاً 7ـ5/3 مگاهرتز استفاده می‎شود و در داپلر تا 11 مگاهرتز استفاده می‎شود . بخصوص در شریان مغزی داپلر نمی‎گذاریم چون فرکانس بالا ممکن است مغز را آسیب برساند .

سیستمهای به کار رفته در سونو : 
1ـ سیستم : تصاویر اندامهای جنین را مشخص می‎کند که برای اندازه‎گیری‎ها مثلاً بای پریتال و … به کار می‎رود . 
2ـ سیستم : مثلاً قلب جنین را فرکانسش را اندازه می‎گیریم حتی ریتم و ریت کار کرده‎اند . 

Dopler : 
از هفته 18 بارداری استفاده می‎شود . موارد استفاده داپلر : 
1ـ IUGR
2ـ اگر مادر دیابتی باشد .
3ـ اگر در مادر احتمال اکلامپسی یا توکسمی حاملگی باشد . 

اساس داپلر: 
وقتی سونو می‎کنیم مشخصه بافت بررسی نمی‎شود بلکه آن ساختمان تشریحی یا نوع فعالیت بافت در سونو مشخص می‎شود . امواج منعکسه از داپلر با توجه به سرعتش که جسم دارد تغییر فرکانس داده و ما متوجه می‎شویم که مثلاً جریان خون در شریان نافی طبیعی است یا نه . 

توجه : داپلر به طور روتین داده نمی‎شود .
در داپلر رنگی : با تغییر رنگی که متناسب با شدت جریان خون در رگ است که اگر مثلاً نارسایی در قلب ، شنت عروق باشد را به ما نشان می‎دهد . 

موارد ایمنی در داپلر : 
بیشتر مواقع برای Screening از امواج Continous vave استفاده می‎شود و فقط در مواقع لازم از امواج Cardi vave استفاده می‎شود . برای کم کردن اثرات داپلر روی جنین باید : 
1ـ دستگاه حساسیت کافی داشته باشد .
2ـ سونوگرافیست اطلاعات کافی از دستگاه داشته باشد که با حداقل نیروی لازم ازدستگاه استفاده کند .
3ـ زمان داپلر کافی باشد (چون طولانی شدن زمان داپلر روی DNA اختلال ایجاد می‎کند) . 
توجه : 1ـ اگر IUGR در سونو اول با دانستن دقیق LMP مشخص شد سونو دوم جهت کنترل ، 2 هفته بعد تکرار می‎شود و اگر همان نتیجه بود در آن صورت داپلر توصیه می‎شود .
2ـ در هفته 5/5 از LMP سونو با پروپ واژینال به ما کمک می‎کند که 1 هفته جلوتر ساک حاملگی دیده شود یا نشود و معمولاً سونوی واژینال در موارد غیر طبیعی حاملگی مثلاً : E.P سقطهای ناقص و … به کار می‎رود . 
3ـ تستهای ایمونولوژی در قبل 12 هفته دقیقتر از سونوگرافی است . 
4ـ با علائم کلینیکی : تهوع بیشتر از حد مادر ، رحم بزرگ مادر و … شک به مول شد در هفته پنجم در سونوی واژینال مول به صورت خوشه انگور دیده می‎شود .

موارد استفاده از سونو در حاملگی :
A ـ مطالعه سن جنین : بررسی و تعیین سن جنین بعد 4ـ3 هفته معنی ندارد . برای تعیین سن جنین با سونو باید قبل از هفته 24 باشد و از آن به بعد ارزشی ندارد چون نسبت رحم و جنین اندازه مناسب نمی‎دهد . محاسبه آن بر اساس : اندازه‎گیری بای‎پرینال ، طول فمور FL ، ترانسورس ابدومینال ، مخچه ، کف پا ، دور بازو ، محیط دور شکم مشخص می‎شود . تا هفته 24ـ25 حاملگی اندازه سربلوم عین اندازه واقعی سن جنین است مثلاً اگر سربلوم mm17 باشد یعنی سن حاملگی 17 هفته است .

توجه : برای تعیین سن جنین حتماً باید چند فاکتور کنار هم باشد تا ارزیابی دقیق سن جنین شود . 

B ـ مطالعه بیولوژیک و مورفولوژیک :


یک سری اندازه‎ها است که کمک می‎کند برای : 
1ـ سن جنین 
2ـ آیا جنین حالت طبیعی دارد یا نه ؟
مثلاً اگر فموری را در سن 31 هفته ببینیم که مثلاً cm3 است و کوچک می‎باشد می‎آئیم بررسی جدی تر می‎کنیم می‎آئیم اندازه قفسه سینه ، دور شکم و … را می بینیم در نتیجه مطالعه بیولوژیک منجر به مطالعه مرفولوژیکی می‎شود . این بررسیها از طریق اندازه‎ها و جداول مربوطه انجام و مقایسه می‎شود . مثلاً اگر بای‎پرینال دیامتر از سن حاملگی بزرگتر باشد می‎توان تشخیص ماکروسفالی و … داد . 
توجه : مطالعه بیومتریک منجر به مطالعه مرفولوژیکی می‎شود . 
اندازه کف پا باید تقریباً به اندازه فمورباشد و الا منجر به تشخیص بعضی بیماریها می‎شود .
اندازه‎گیری استخوان بینی : 
در بعضی از تریزومیهای صورت که استخوان بینی تغییر فرم می‎دهد مثلاً در تریزومی 21 که اندازه استخوان بینی کوچکتر می‎شود و در arnold shialie تغییر شکل بینی حالت قوسی دارد و اندازه‎اش فرق می‎کند . اگر ما ناهنجاری را تشخیص دهیم می‎آئیم اندازه‎گیری بیولوژیک مجدداً کاملتر انجام می‎دهیم . 

از نظر مرفولوژی : بررسی قلب جنین ، فرم سر، فرم ابدومن ، مثلاً در آبدومن معده وجود دارد یا ورودی رگ نافی وجود دارد یا نه که در اندازه‎گیری‎ها مهم است . آیا مثانه وجود دارد یا نه که در صورت نبودن می‎تواند آژنزیها و ناهنجاریهای کلیه و مجاری ادرار را می‎دهد . البته وقتی مغز جنین را دیدیم قلب را با 4 کاویته (دو دهلیز و دو بطن) باید ببینیم .


c ـ بررسی و ارزیابی فتال Well Being Fetal :که 4 فاکتور مؤثر است : 
1ـ حرکات تنفسی (که فقط دیافراگم بالا و پائین می‎آید و الا تنفس واقعی نداریم) 
2ـ حرکات تونوسیته جنین (F.m فتال موومنت) 
3ـ قلب جنین که ریت آن min/160ـ120 است و در هر حرکتی دو پرید یا دوبار بالا و پائین کامل داشته باشد که در مانیتورینگ هم همینطور است .


D ـ بررسی مقدار مایع آمنیوتیک : مثلاً در آترزی مری دهان بسته و باز نمی‎شود و بلع انجام نمی‎شود . 

توجه :
1ـ تمام این بررسیها باید در عرض 30 دقیقه باشد .
2ـ ماماها در فرانسه سونوی حاملگی و زنان را انجام می‎دهند و اعتراف بر این نکته زیاد است که تشخیصشان در مالفورماسیونها در حاملگی بالاست . 
F.M (Fetal Movement) : هر زمانی که جنین حرکت کند باید یک علامتی ثبت شود اگر نشد جنین را تحریک می‎کنند ببینند که این علامت و پرید تشدید می‎شود یا نه . در F.M باید 2 پرید تشدید شده در حرکت معمولی باید داشته باشیم .


E ـ وضع قرار گرفتن پلاسنتا و اندازه‎گیری آن :

 برای سن حاملگی و زمان فرارسیدن زایمان به کار می‎رود . در ضمن بررسی پلاسنتا هم می‎توان انجام داد . چیزی که مهم است این که قبل از 32 هفته کلسیفیکاسیون جفت و گرید 3 نداشته باشیم چون خطرناک است و ممکن است منجر به از بین رفتن جنین شود .

F ـ تشخیص بعضی مالفورماسیونها :

 از جمله آنانسفالی ، هیدروسفالی ، آترزی مری ، آژنزی معده ، دیفورمیتی صورت ، بعضی مالفورماسیونها یک حالت ژنتیکی و بیماری کروموزومی است وبا یک سری علائم کلینیکی خاص در سونوگرافی می‎توانیم تشخیص دهیم ولی مستلزم این است که یک سری تشخیصهای invasive پره ناتال انجام دهیم . 
مثل : آمنیوسنتز (در هفته 14ـ13 حاملگی) ، کوردوسنتز ، کوریوسنتز ، … که در سنین مختلف بارداری انجام می‎شود . 

استفاده از سونوگرافی در سه ماهه‎های مختلف بارداری :


A ـ سه ماهه اول بارداری که شامل : 
ـ هفته 4 تا 7 بارداری 
ـ هفته 7 تا 12 بارداری 
ـ هفته 12 تا 15 بارداری 

هفته 7ـ4 : 
اهمیتش در تشخیص مالفورماسیونها یا تشخیص abortion است . دراین هفته‎ها یک ساک حاملگی که داخلش ان اکوژن است و اکویی در داخلش نداریم دیده می‎شود . یولک ساک u.s چیزی است که فتال کورد من را تغذیه می‎کند و u.s در هفته 12 با ، جفت ادغام می‎شود . 
در هفته 7 بارداری U.S کم‎کم بزرگتر می‎شود و تقریباً نصف رحم را می‎گیرد و در اینجا به خاطر اکوژنیستیه داخلش اکوژن دیده می‎شود که همان فتال کورد است که تبدیل به جنین آینده می‎شود .

هفته 12ـ7 بارداری :در این هفته‎ها CRL اندازه‎گیری می‎شود . یولک ساک ، CRL ، ساک آمنیوتیک ، فتال هارت ریت (FHR ) ، فتال کورد دیده می‎شود . اگر ساک حاملگی دفرمه باشد که احتمال abortion در مادر وجود دارد که برای : تشخیص زودتر abortion جنین به کار می‎رود .
30 + قطر ساک = سن حاملگی 

توجه :
1ـ قبل از هفته 7 بهترین تشخیص حاملگی تستهای ایمونولوژیک است نه سونوگرافی 
2ـ اگر ساک حاملگی خالی و همراه خونریزی باشد که ممکن است احتمال حاملگی داخل رحمی همراه حاملگی خارج رحمی باشد .

هفته 12 تا 15 حاملگی :

 آنومالیها زودتر تشخیص داده می‎شود مثل : آنانسفالی ، هیدروسفالی . در آنانسفالی CRL به سن حاملگی نمی‎خورد و کوچکتر است . در اینجا اندازه‎گیری دقیق B.P ترانسورس ابدومینال و … را داریم . 
در تشخیص انواع سقطها : مانند ناکامل ، سقط خود به خودی missab ، اگر خانمی با IUD حاملگی داشته باشد در اینجا نحوه قرارگرفتن IUD مهم است که اگر نزدیک isthm باشد سریع در می‎آوریم و اگر در ناحیه فوندال باشد تا آخر دوران بارداری در آنجا باقی می‎ماند ولی ریت عفونت بالاتر می‎رود . 
B ـ سه ماهه دوم بارداری : از هفته 15 تا 28 بارداری است . چون مرفولوژی کامل همه اندامها را داریم بررسی کامل شامل : اندازه گیری دور مایع بچه ، بررسی پلاسنتا و … 
توجه :
1ـ مطالعه بیومتریک در سه ماهه دوم بارداری از هفته 15 شروع تا هفته 28 ادامه دارد . 
2ـ در این سه ماهه دوم نیازی به پر بودن مثانه نیست چرا که پربودن امکان دارد دیواره خلفی رحم به دیواره قدامی فشار بیاورد و اشتباهاً Placenta previa گزارش کنیم در این فاز مثانه باید نیمه پر باشد . 
اندازه‎گیری بیومتریک : 
ـ بررسی B.P.D روتین انجام می‎شود . 
ـ بررسی F.O (اکسی پوتو فرونتال) فقط در الیگوسفالی اندازه‎گیری می‎شود . 

خط Falx یا خط نیمکره مغزی که کره مغز را به دو نیمکره تقسیم می‎کند حتماً باید در سونو این خط دیده شود و یک Land mark می‎باشد . عمل جذب و دفع مایع نخاع باید در وانتریکول سوم انجام شود که کم دیده می‎شود و اگر واضح دیده شد معلوم می‎شود که اختلال در جذب و دفع مایع نخاعی را مطرح می‎کند و اگر در داخل آن اکوفری هم باشد و وانتریکول جانبی من بزرگ باشد نشان دهنده هیدروسفالی ، مننگوسل و عفونتهای توکسوپلاسموز را می‎رساند . 
خیلی مهم است که با Structure سر جنین کاملاً سونولوژیست آشنا و اطلاعات کافی و تجربه کافی داشته باشد . به طور کلی اندازه‎گیری روتین در سر B.P.D می‎باشد ولی اگر براکی سفال و هیدروسفالی باشد در اینجا اندازه‎گیری F.O در همین کوپ هم انجام می‎دهیم . 
برای بررسی مخچه کوپ را تغییر داده که شکل یک بادام زمینی است مخچه خودش می‎تواند یک Land mark اندازه‎گیری سن جنین باشد که فقط تا 24 هفته برای تعیین سن جنین به کار می‎رود . کمی پائینتر می‎آئیم و در ناحیه گردن از نظر مننگوسل بررسی می‎شود که آیا وجود دارد یا نه بعد ساف تیشو گردن را اندازه‎ می‎گیریم ( بافت نرم گردن که در تریزومی 21 کلفت می‎باشد ) . مرفولوژی فرم سر و شناخت Structure سر مهم است . ممکن است فرم سر خاجی مانند (در بعضی بیماریها مثل سندرم آپر ) ویا دوکی شکل و یا … باشد . 
نکته :
درصد اشتباه اندازه‎گیری مخچه برای تعیین G.A کم می‎باشد ولی کلاً در اندازه‎گیری جنین همیشه 10% اختلاف وجود دارد . چون ما تصویر یا image می‎بینیم که ممکن است کاذب باشد . مثلاً یک نقطه اکوژن کاذب و بی‎معنا داشته باشیم مثل موی جنین که ممکن است تشخیص اشتباهی تومور داده شود . 

معده حتماً باید دیده شود نبودن آن آترزی را مطرح می‎کند .


جنسیت جنین : اگر دولبیا دیده شد Female و اگر penis با حلقه اسکلروتوم دیده شد جنسیت جنین Male است . (حتماً پاهای بچه باید باز باشد در هنگام سونو) . اگر هنگام سونو پاهای بچه بسته باشد و بند ناف جلو بیفتد و تشخیص اشتباهی Male داده میشود بعضی وقتها که بیضه دیلاته باشد هیدروسل را می‎رساند و در تخمدانها هم ممکن است کیست تخمدان دیده شود . حتماً باید جفت دستها و حتماً با 5 انگشت دیده شود . گاه یک یا چند انگشت به هم می‎چسبند و در تریزومی 21 شصت فرو رفته است و دست بسته و حالت مشت را دارد . فرم اندازه فمور در تشخیص دیسپلازی مهم است و کوچکتر بودن آن نشان دهنده نانیسم است و بعد باید اندازه کف پا هم گرفته شود . در کلیه‎ها حتماً باید کالیسها و … دیده شود و اگر کیست دیده شود مطرح کننده کلیه کیستیک است و اگر کلیه دیده نشد می‎تواند مطرح کننده آژنزی کلیه باشد . 
در سر B.P.D : دو نقطه وسط باید یک Structure داشته بأشد . تا لامید ، خط هلیستوری ، فیستوری سیلیویه ، یک برش بیضی مانند سر اگر دیده شد در این صورت تصویر سر درست می‎باشد . سپس مقدار مایع آمنیوتیک و … بررسی شود که ممکن است Vernix در داخل مایع به صورت نقطه دیده شود وحتی ممکن است خون دیده شود . وجود نقاط اکوژن قوی و کلفت می‎تواند مطرح کننده مکونیوم باشد . سپس بررسی محل قرار گرفتن قطر و گرید جفت باشد . گرید جفت مقدار کلیسفیکاسیون در جفت را می‎رساند و کلاً 4 گرید داریم ( 3ـ2ـ1ـ0 ) . هر چه سن جفت بالاتر باشد از حالت هموژنی کم شده و کلسیفیکاسیون زیاد می‎شود و حدود هفته 8ـ37 بارداری باید گرید جفت 3 باشد . 
قطر جفت : در ایزوایمو نیزیشن ، دیابتی بودن مادر IUGR و … اندازه آن فرق می‎کند . اگر گرید جفت 3 باشد قبل از هفته 32 ارزش خیلی بالا دارد و برای بچه بسیار خطرناک است . 
اگر سطح جفت یکدست و هموژن باشد گرید جفت 1ـ0 است و هرچه مقدار کلسیفیکاسیون جفت بالا باشد سطح گرید جفت هم بالا می‎رود . 
ـ از هفته 14 آمنوره به بعد می‎توان دقیق جفت را دید که قبل آن بصورت تروفوبلاست است .
ـ محیط ابدومن جهت IUGR مهم است که محیط دور شکم رشد نکرده و فقط سر رشد کرده است . 
ـ در هفته 6ـ35 بارداری جهت رشد جنین سونو داده می‎شود . 
ـ مقدار A_F و بررسی مایع آمنیوتیک ـ محل قرار گرفتن پلاسنتا ، کیست تخمدان ، آترزی دوازدهه و … بقیه ناهنجاریها در سه ماهه سوم بهتر دیده می‎شود .


مالفورماسیونهای قابل تشخیص در سونوگرافی :


هر گونه آنومالی که ماکروسکوپیک باشد مالفورماسیون گفته می‎شود . 
از هر 100 نوزاد 2 تا 3 نفر حاوی مالفورماسیونهای مختلف است و دلایل آن نیز مختلف است که ممکن است :
1ـ دلیل اگزوژن : تغذیه مادر ، محیط آلوده ، عفونتها و … باشد . 
2ـ دلایل آندوژن : 30% علل مالفورماسیون‎ها را در بر می‎گیرد مثل : موتاسیون ژنتیکی ، آنومالیهای کروموزومی اینها هم نیاز به بررسی جدی‎تر دارد . 
50% علل مالفورماسیونها ناشناخته است . در زمان پره ناتال اگر مالفورماسیون تشخیص داده شد بررسی دقیق اجزاء بدن باید صورت گیرد . 

مالفورماسیونها به 3 گروه تقسیم می‎شود : 
1ـ مالفورماسیونهای ژنیتال 
2ـ مالفورماسیونهای ابدومینال 
3ـ مالفورماسیونهای توراسیک 

1ـ مالفورماسیونهای ابدومینال : ـ هرنی دیافراگماتیک شایع است که اگر به موقع تشخیص داده شود می‎توان جهت درمان به جراح نوزادان ارجاع داد که قابل درمان است . معمولاً فشار هرنی باعث می‎شود که احشاء ابدومن به داخل قفسه سینه وارد شود . بعضی وقتها ما هرنی راست و هرنی چپ داریم . اگر قلب را در سمت راست دیدیم باید به فکر هرنی دیافراگماتیک باشیم . 
ـ آترزی مری : وجود پلی‎هیدر آمینوس ، عدم وجود معده می‎تواند مطرح کننده آترزی مری باشد . آترزی مری نیز اگر تشخیص داده شود می‎توان آنها را سریعتر جراحی کرد . 
ـ آترزی دوازدهه : که معمولاً با پلی هیدر آمینوس و دیلاتاسیون گاستریک همراه است . 
ـ ایلیئوس مکونیال : با دیستانسیون روده‎ها و اسایتیس همراهش است . 

2ـ مالفورماسیونهای ژنیتال :
Aـ هیدروسل بیضه : به صورت نقاط انوکوژن دیده می‎شود . 
Bـ آمفالوسل ، گاسترویتیس یا لاپاراسیتیس : 

تشخیص افتراقی : در آمفالوسل : روده‎ها مثل هرنی در بند ناف با پوشش همراه است و همیشه با آنومالیهای کروموزومی است . 

در گاسترویتیس : 
روده‎ها بدون پوشش در ناحیه ناف است : در زایمان روده‎ها در گاز استریل گذاشته و سریع در اتاق عمل توسط جراح اطفال روده‎ها به داخل شکم بر می‎گردانند . 
ـ کیست تخمدان : در مادرانی که ترشح هورمونی بدنشان بالاست و یا مادرانی که پروژسترون قبل از بارداری زیاد استفاده کرده‎اند در آنها دیده می‎شود که چندان مسئله مهم نیست فقط ممکن است داخلش خون دیده شود که امکان تورمش وجود دارد و بررسی دقیقتر در اینها باید صورت گیرد . 
“ کیستهای انتراتوراسیک ” 

3ـ مالفورماسیونهای توراسیک : می‎توان کیستهای انتراتوراسیک را نام برد که داخل قفسه سینه کیستهای لیکیوین یا مایع داخل قفسه سینه دیده می‎شود که می‎تواند ایزوله باشد که نیاز به بررسی در اندامهای دیگر می‎شود . 
ممکن است در ناحیه Pelvic کیست باشد یا در ناحیه مثانه کیست دیده شود به نام Trunebely syn که عدم رشد ماهیچه ابدومن است . 

در سندرم Trune Bely syn . : هیدرو نفروز کلیه ـ آسیت هم داریم . از هفته 14 آمنوره این سندرم را می‎توان دید . گاه ممکن است مثانه جنین خیلی پر باشد و اگر شک کردیم به مادر می‎گوئیم برود 2 ساعت بعد برگردد که در این مدت اگر مثانه جنین پر بود خالی شده باشد و در سونو دوم با سندرم ترومبلی اشتباه نشود .

کلیه : ممکن است کالیس دیلاته باشد یا پلی‎کیستیک یا آژنزی یک یا هر دو کلیه (در این صورت دیلاتاسیون مجاری ادرار را داریم ) و یا هیدرونفروز داشته باشیم . 
پلی‎هیدرآمینوس و اولیگوهیدرآمینوس : تشخیص اینها در اواخر دوران بارداری است . از هفته 7ـ36 بارداری مقدار A-F کم می‎شود که نباید با اولیگوهیدرآمینوس اشتباه شود چون در اولیگوهیدرآمینوس واقعی احتمال مرگ جنین مطرح است . 
توجه :
1ـ اگر در معاینه اندامها به راحتی لمس شد و با حرکت بچه مادر درد زیاد را بیان کرد که می‎تواند مطرح کننده اولیگوهیدرآمینوس باشد در نتیجه سونو جهت اطمینان می‎دهیم . 
2ـ تشخیص افتراقی اولیگوهیدرآمینوس : با سوراخ بودن کیسه آب می‎باشد . علت اولیگوهیدرآمینوس واقعی : عاملش اختلال در جذب و دفع ادرار است هر چه به پایان بارداری نزدیک می‎شویم محتوی اصلی مایع A-F که ادرار است کم می‎شود ولی اگر بیش از حد کاسته شود اختلال در جذب و دفع ادرار را مطرح می‎کند و نهایت مشکلات کلیوی و مجاری ادراری می‎دهد . 

در پلی هیدرآمینوس : مقدار A-F زیاد است بچه معلق می‎باشد و باید بررسی از دستگاه گوارش و CNS صورت گیرد . در مننگوسل ، اسپاینا بیفیدا ، هیدروسفالی مقدار A-F زیاد است . 
در هفته 22 حاملگی اگر مادر سونو شد و پلی هیدرآمینوس مطرح شد ارزشی ندارد چون در آن هفته پلی هیدرآمینوس کاذب داریم و جهت اطمینان 2 الی 3 هفته بعد سونو مجدداً تکرار شود . 


IUGR : 

IUGR سیمتریک : بای پریتال ، فمور و ابدومن رشدش کاهش می‎یابد و به سن حاملگی نمی‎خورد و علتش بیشتر بیماریهای کروموزومی است . 
IUGR آسیمتریک : در پایان بارداری ، ابدومن کم کم رشدش کم یا متوقف می‎شود که علتش وضعیت تغذیه مادر مطرح است .

منبع: obstetrician.blogfa.com

 
نظرات بییندگان :