امید بچه ها - حمید هنرجو

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

امید بچه ها

خدا ، خدای مهربان

خدای خوب و آشنا

خدای چشمه و چمن

خدای سبزه زارها

 

کسی که بال می دهد

به این پرنده ها تویی

کسی که باز می کند

زبان جوجه را تویی

 

تویی که داده ای به من

زبان و پا و دست و سر

دو تا فرشته داده ای

به نام مادر و پدر

 

کسی که یادش از دلم

نمی شود جدا ، تویی

خدای خوب و مهربان

امید بچه ها تویی

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :