امام رضا - جعفر ابراهیمی شاهد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

امام رضا علیه السلام
آرامشی از ایمان
در لحن صدایش بود
هر چیز خدا می خواست
راضی به رضایش بود!
او غصه ی غربت را
با خود به خراسان برد
او عطری از ایمان را
چون هدیه به ایران برد
بی آن که بخواهد او
در خاک خراسان ماند
او درس به مردم داد
هر گاه که قرآن خواند
او سوی شهادت رفت 
مهمان خراسان شد
با خاک مزار او
ایران چو گلستان شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :