اسب سفید - افسانه شعبان نژاد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

اسب سفید

اسب سفید

یال سفید

کبوتر و بال سفید

ابر سفید

برف سفید

بره پر حرف سفید

گرگ سفید

غول سفید

دندون و چنگول سفید

شیر سفید

آب سفید

خواب می بینم

خواب سفید

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :