ارنگ ارنگ - افسانه شعبان نژاد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

ارنگ ارنگ

ارنگ ارنگ

اسب چه رنگ؟

اسب سیاه

یالش سیاه ، سمش سیاه

موی تن و دمش سیاه

تالاق تولوق می افته راه

کاشکی نیفته توی چاه

چاه سیاه دهن داره

چه کار به اسب من داره؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :