آموزش وضو گرفتن برای کودکان بصورت تصویری

آموزش وضو گرفتن برای کودکان بصورت تصویری

2- برای شستن دست‏ها از آرنج تا انگشت ها را باید شست. ابتدا دست راست و بعد از آن دست چپ در شستن صورت و دست یک مرتبه واجب و مرتبه‏ی دوم مستحب است ولی نباید بیشتر از دو مرتبه شود.

آموزش وضو به کودکان

برای وضو بهتر است اول دست‏ها را بشوئید.


1- صورت را باید از جائی که مو روئیده تا آخر چانه شست.

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

2- برای شستن دست‏ها از آرنج تا انگشت ها را باید شست.
ابتدا دست راست و بعد از آن دست چپ در شستن صورت و دست یک مرتبه واجب و مرتبه‏ی دوم مستحب است ولی نباید بیشتر از دو مرتبه شود. 

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

3-سپس با همان خیسی که بدست مانده است مسح می‏کشیم.
مسح يعني از فرق سر تا محل رويش مو، قبل از پيشاني (از بالا به پايين) را با دست خود، مرطوب كنيم.

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

4- و بعد با همان خیسی ابتدا پای راست را از سر یکی از انگشت ها تا بر آمدگی پا را مسح می کشیم وبعد از آن پای چپ را به همین شکل.

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن,

آموزش وضو,تصویری , عکس , وضو گرفتن, ,q, Hl,ca

نظرات بییندگان :