آفتاب مهتاب - افسانه شعبان نژاد

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

آفتاب مهتاب

آفتاب مهتاب چه رنگه

پیراهنم قشنگه

پیراهنم سفیده

دائی برام خریده

به رنگ برف و یاسه

قشنگ ترین لباسه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :