آسمان، آب ، زمین - ناصر کشاورز

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

آسمان ، آب ، زمین

کی به این خورشید می گوید نخواب؟

آفتابت را بتاب !

کی زده فواره ی رنگین کمان

توی حوض آسمان؟

از کجا آورده دریا آب را ؟

آسمان ، مهتاب را

کی به دل ها مهربانی داده است؟

شادمانی داده است؟

او خدای مهربان و خوب ماست

دوست دار بچه هاست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :