آزمون ترسیم آدمک برای سنجش میزان هوش و استعداد کودکان

آزمون ترسیم آدمک برای سنجش میزان هوش و استعداد کودکان

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است ، همچنین این آزمون را زمانی به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و میخواهیم هر چه سریعتر

تست هوش

آزمون هوش و استعداد یابی کودکان

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین و جهانی ترین آزمونهای تصویری است. 
این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودیناف Florence Goodenough است که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود ، در فرانسه نیز دکتر فای Fay در این زمینه کار کرده است.
هدف : مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است ، همچنین این آزمون را زمانی به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و میخواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم ؛ علاوه بر این اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون میباشند.
روش اجرا : اجرای آزمون ساده است ؛ به کودک گفته میشود : یک آدم ترسیم کن و هر چه میتوانی آنرا زیبا و خوب بکِش ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد


1. برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم ، با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.
2. اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.
3. کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21 باشد.
4. اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.
5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.

روش نمره گذاری


الف : برای هر یک از اجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد مانند موارد زیر یک نمره بدهید ...
1. سر وجود داشته باشد.
2. پا کشیده شده باشد.
3. دست ؛ یک یا هر دو دست کشیده شده باشد.
4. بدن کشیده شده باشد.
5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.
6. شانه ها کشیده شده باشد.
7. بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.
8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.
9. گردن کشیده شده باشد.
10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.
11. چشمها کشیده شده باشد.
12. بینی کشیده شده باشد.
13. دهان کشیده شده باشد.
14. دو لب دیده شود.
15. سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.
16. موها کشیده شده باشد ؛ حتی جزئی ترین مقدار مو نیز مهم است.
17. موها کامل کشیده شده باشد.
18. علامتی از لباس کشیده شده باشد.
19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد.
20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد.
21. چهار قطعه لباس مشخص باشد ؛ کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار.
22. لباس داشته باشد ؛ یونیفورم مدرسه هم نمره میگیرد.
23. انگشتان کشیده شده باشد ؛ هر اثری از انگشت کافی است.
24. تعداد انگشتان درست باشد.
25. شکل و قواره انگشتان درست باشد.
26. شست متمایز باشد.
27. دست متمایز از انگشتان باز باشد ، کف دست کشیده شده باشد.
28. بازوها کشیده شده باشد.
29. زانو کشیده شده باشد.
30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد.
31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.
32. پاها متناسب ، کشیده شده باشد.
33. کف پا متناسب باشد.
34. پاها متمایل به بالا نباشند.
35. دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.
36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.
37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد ؛ دست نلرزیده باشد.
38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد ؛ نقاشی دقیق باشد.
39. هماهنگی خطوط سر ؛ موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد.
40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .
41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد.
42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد.
43. گوش ها کشیده شده باشد.
44. تناسب گوشها حفظ شده باشد.
45. مردمک چشم کشیده شده باشد.
46. تناسب چشم حفظ شده باشد.
47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد.
49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد.
50. نیمرخ ناقص باشد ؛ یعنی تنه و نیمرخ ناقص.
51. نیمرخ باشد.

روش محاسبه

1. نمرات داده شده را باهم جمع کنید ؛ مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمیکند.
2. با استفاده از جدول مخصوص ؛ جدول شماره 1 نمره خام ، تبدیل به سن عقلی میشود و از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.
3. طبق جدول شماره 1 ، نمره خام را پیدا کنید ، این نمره سن عقلی کودک است سپس سن عقلی کودک را در عدد 12 ( ۱۲ ماه یک سال ) ضرب میکنیم تا سن تقویمی آزمون بدست اید. 

۴. در نهایت نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی جدول شماره 2 پیدا کنید ، بهره هوشی کودک مشخص میگردد.

جدول شماره 1

امتیاز تست
سن عقلی

1
3-3
11
9-5
21
3-8
31
9-10
2
6-3
12
0-6
22
6-8
32
0-11
3
9-2
13
3-6
23
9-8
33
3-11
4
0-4
14
6-6
24
0-9
34
6-11
5
3-4
15
9-6
25
3-9
35
9-11
6
6-4
16
0-7
26
6-9
36
0-12
7
9-4
17
3-7
27
9-9
37
3-12
8
0-5
18
6-7
28
0-10
38
6-12
9
3-5
19
9-7
29
3-10
39
9-12
10
6-5
20
0-8
30
6-10
40
-13
-
-
-
-
-
-
51
بالاتر از 13 سال


جدول شماره 2

ضریب هوشی کودک معادل هوش
نابغه
189-170
تیز هوش
169-150
پر هوش
149-130
باهوش
129-110
متوسط
109-90
مرزی
89-80
مرزی ضعیف
79-70
کم هوش
69-50
کالیو
49-25
کانا
25-0

نظرات بییندگان :